"Cor triatriatum" är ett sällsynt medfött hjärtfel där det vänstra förmaket i hjärtat är delat i två avskilda kamrar av en membranartad struktur. Det innebär att blodflödet från lungorna till kammaren på vänster sida av hjärtat är störd, och kan leda till högt tryck i lungornas blodkärl och symtom som andnöd, trötthet och syncope (svimningar). Det finns två typer av cor triatriatum: type A och type B. Type A innebär att membranet delar det vänstra förmaket i två separata kamrar ovanför mitralisklaffsen, medan type B innebär att membranet delar det vänstra förmaket under mitralisklaffsen. Cor triatriatum kan vara associerat med andra hjärtfel, såsom septalfel och valvulära stenoser eller regurgitationer. Diagnosen ställs vanligtvis genom echokardiografi (ultraljud av hjärtat) och behandlas ofta kirurgiskt genom att membranet tas bort för att återställa normal blodflöde i hjärtat.

Ebstein's anomali är en medfödd hjärtsjukdom där den tricuspida klaffen (klaffen mellan högeratrium och högerventrikel) sitter placerad längre ned i högerventrikeln än normalt. Detta kan leda till insufficiens (bakflöde) av blod från högerventrikel till högeratrium under varje hjärtslag. Sjukdomen kan också vara associerad med andra strukturella och elektriska abnormaliteter i hjärtat. Symptomen kan variera från milda till allvarliga, beroende på graden av insufficiens och förekomsten av andra abnormaliteter. Behandlingen kan omfatta medicinsk behandling, operation eller kombinationen av båda.

En förmaksseptumdefekt (ASD, Atrial Septal Defect) är en hjärtdefekt där det finns ett hål i mellangärdet (septum) mellan de två övre kammare (förmak) i hjärtat. Detta orsakar att syrerik blod blandas med syrefattigt blod inuti hjärtat, vilket kan leda till syrgasmangel i kroppen. Förmaksseptumdefekter kan vara av olika storlekar och kan vara associerade med andra hjärtmissbildningar. Symtom och behandling beror på storleken på defekten och hur mycket blod som blandas. I vissa fall kan en förmaksseptumdefekt stängas av chirurgiskt eller med en kateterbaserad procedur.

'Hjärtförmak' är en medicinsk term som refererar till de två övre kammare i hjärtat, även kända som vänster och höger hjärtförmak. Deras funktion är att ta emot blodet från kroppens blodkärl och pumpar det vidare till de två nedre kammarna, kallade vänster och höger hjärtkammare.

Vänster hjärtförmak tar emot syresatt blod från lungorna och pumpar det sedan över till vänster hjärtkammare genom mitralisklaffen. Höger hjärtförmak tar emot utandat, syrefattigt blod från kroppen och pumpar det över till höger hjärtkammare genom tricuspidalklaffen.

Hjärtförmaken spelar en viktig roll i hjärtats funktion och kan påverkas av olika hjärtsjukdomar, såsom hjärtfel, hjärtmuskelsjukdom och blodproppar.