Ciguatoxiner är en typ av marin toxin som produceras av dinoflagellaten Gambierdiscus toxicus och kan akkumuleras i fiskar på högre trofiska nivåer i matkedjan. Dessa toxiner är mycket potenta, stabila neurotoxiner som orsakar ciguateraförgiftning hos människor som äter kontaminerad fisk. Symptomen på ciguateraförgiftning kan variera, men inkluderar ofta neurologiska symptom som yrsel, domningar och kramper, samt mag-tarmsymtom som kräkningar och diarré. I allvarliga fall kan det även förekomma hjärtproblem och andningssvårigheter.

Ciguateraförgiftning är en form av matförgiftning som orsakas av att man ätit fisk som innehåller toxiner producerade av encelliga marine alger av släktet Gambierdiscus. Denna typ av alg bloom ofta i varma vattensjöar och kan akkumuleras i större rovfiskar som sedan ätits av människor. Symptomen på ciguateraförgiftning kan variera, men de vanligaste inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, muskelvärk och försämrad koordination. I vissa fall kan det även förekomma neurologiska symptom som känslostörningar, stickande eller brännande känsel, särskilt i läppen, tungan eller tassarna, och förändringar i synen. Det finns inget botemedel för ciguateraförgiftning, och behandlingen består av att lindra symptomen. För att förebygga ciguateraförgiftning rekommenderas det att undvika att äta större rovfiskar från vatten med kända algalblommor eller områden där ciguateraförgiftning är vanligt förekommande.

I'm sorry for any confusion, but the term "Mercenaria" is not a medical term. It is actually a genus of saltwater clams, also known as "hard clams" or "quahogs." These clams are commonly found in the waters of the Atlantic Ocean along the eastern coasts of North and South America. They are often used as a food source and are important to both commercial and recreational fishing industries.