Carlavirus är ett släkte inom familjen Plantaviridae och ordningen Picornavirales. Carlaviruses har en enkel, linjär, icke-segmenterad RNA-genom som kodar för fyra strukturella proteiner och sex till nio icke-strukturella proteiner. Viruset infekterar växter och orsakar ofta milda symptom som gulnad, skrynklighet eller längdkrympning av bladen. Carlavirus är namngiven efter det första isolerade viruset i släktet, Carnation latent virus. Andra exempel på virussorter inom släktet innefattar Potato virus Y och Lettuce virus X.

Molekylsekvensdata (molecular sequencing data) refererer til de resultater som bliver genereret når man secvenserer DNA, RNA eller proteiner i molekylærbiologien. Det innebærer typisk en række af nukleotider (i DNA- og RNA-sekvensering) eller aminosyrer (i proteinsekvensering), der repræsenterer den specifikke sekvens af gener, genetiske varianter eller andre molekyler i et biologisk prøve.

DNA-sekvensdata kan f.eks. anvendes til at identificere genetiske varianter, undersøge evolutionæ forhold og designe PCR-primerer. RNA-sekvensdata kan bruges til at studere genudtryk, splicevarianter og andre transkriptionelle reguleringsmekanismer. Proteinsekvensdata er vigtige for at forstå proteinstruktur, funktion og interaktioner.

Molekylsekvensdata kan genereres ved hjælp af forskellige metoder, herunder Sanger-sekvensering, pyrosekvensering (454), ion torrent-teknikker, single molecule real-time (SMRT) sekvensering og nanopore-sekvensering. Hver metode har sine styrker og svagheder, og valget af metode afhænger ofte af forskningens specifikke behov og ønskede udbytte.