Cardiidae er en familie i bløddyrklassen bivalver (toskallesvampe). Familien inneholder for det meste marine arter, som oftest kjent som muslinger med symmetriske skaller. Et velkjent eksempel er hjuletmuslingen (Cardium edule), som er en populær matfisk i mange dele av verden. Cardiidae-medlemmer har generelt to identiske, cirkulære skaller med et fast lag kalk under overflaten og et tynt, skinnende lag ytreperlede. Skallene er ofte dekorert med fine, radiære ribber eller vinkler. Cardiidae-muslinger lever på havbunnen og filterer små partikler som føde ved å pumpe vann gjennom deres siphoner (rør).