Butylhydroxianisid nitrosamino, eller N-nitrosobutyl-4-hydroxybutylnitrosamin, är en kemisk förening som används i forskning. Det är en nitrosamin, vilket betyder att den innehåller en nitrosgrupp (-NO) och en aminogrupp (-NH2). Den bildas ofta när primära aminer reagerar med nitrit under vissa förhållanden.

Butylhydroxibutylnitrosamin är känd för att vara cancerogent, vilket betyder att den kan orsaka cancer hos djur och människor. Den har visat sig orsaka levercancer hos råttor och möss vid exponering i höga doser. Därför används den inte som en livsmedelsadditiv eller i produkter som kommer i kontakt med människor.

Det är viktigt att notera att nitrosaminer kan bildas i vissa livsmedel under speciella förhållanden, till exempel när proteinrik mat kokas vid höga temperaturer eller när livsmedel som innehåller nitritpreparat (till exempel korv och andra prekostade köttprodukter) steks eller grillas. Därför rekommenderar vissa hälsoråd att begränsa konsumtionen av livsmedel som kan innehålla höga nivåer av nitrosaminer.