'Brochothrix' är ett släkte av grampositiva bakterier som tillhör familjen Listeriaceae. Den mest förekommande arten inom släktet är Brochothrix thermosphacta, som är en vanlig förekomst i kött- och fiskprodukter. Dessa bakterier kan orsaka förruttnelse av livsmedel och producera en obehaglig lukt på grund av de kemiska föreningar de bildar. B. thermosphacta är också känd för att vara termotolerant, vilket betyder att den kan växa vid relativt låga temperaturer, och kan överleva under dåliga närings- och syreförhållanden.

En livsmedelsförpackning är en behållare eller omslutning som används för att skydda, transportera och sälja livsmedel. Det kan vara tillverkade av ett varierat materialspecrum, inklusive papper, plast, glas och metall. Livsmedelsförpackningar måste vara konstruerade på ett sätt som skyddar livsmedlet från kontamination, skador och förändringar i kvalitet under lagring och transport. De måste också vara etiketterade med information om innehåll, näringsinnehåll och användningsinstruktioner enligt lokala lagar och regler.

Bacillales er en ordning av grampositive, aerobe eller fakultativt anaerobe stavformede bakterier i klassen Bacilli. Disse bakteriene har ofte endotoxiner og kan danne sporer som er resistent mot varme, tørke og desinfektionsmiddel. Et velkjent eksempel på en bakterie i denne ordningen er Bacillus anthracis, som forårsaker sykdommen Anthrax.