'Brankium' är inte en etablerad term inom medicinen. Det kan ha varit menat att stava 'brachium', som betyder 'arm' på latin och används inom anatomi för att referera till den övre delen av överarmsbenet. Kontrollera källmaterialet igen eller kontakta dess källa för att klargöra vilken information de avsåg att söka information om.