Bornane är en organisk förening som tillhör kolvätenas grupp terpener. Det är en cyklisk, tricyklisk kolvätemolekyl med formeln C10H18. Bornan finns naturligt i vissa eteriska oljor och har en campforliknande lukt.

I medicinsk kontext kan bornaner användas som en beteckning på en grupp av läkemedel som har en bornanstruktur. Dessa läkemedel har varierande farmakologiska egenskaper och användningsområden, men de flesta av dem har antiinflammatoriska, muskelrelaxerande eller smärtstillande effekter. Exempel på bornander inkluderar borneol, isobornyl acetat och kamfor.

Andra världskriget (1939-1945) var den största och dödligaste konflikten i historien, som involverade de flesta länder i världen. Konflikten började när Tyskland, under ledning av Adolf Hitler och Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (Nazistpartiet), invaderade Polen den 1 september 1939, vilket ledde till att Storbritannien och Frankrike förklarade krig mot Tyskland två dagar senare.

Kriget i Europa fortsatte med Nazitysklands expansion genom kontinenten, inklusive invasionen av Sovjetunionen 1941. Samtidigt utkämpades en annan stor konflikt i Asien och Stilla havet mellan Japan och de allierade styrkorna, som startade med Japans invasion av Kina 1937 och eskalerade efter attacken mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor i Hawaii den 7 december 1941.

Andra världskriget var en global konflikt med två huvudsakliga allianser: axelmakterna, bestående av Tyskland, Italien och Japan, och de allierade, som senare kom att inkludera Storbritannien, Sovjetunionen, USA och flera andra länder. Kriget var präglat av nya militärtekniker och vapen, såsom stridsflygplan, ubåtar, robotvapen och massförstörelsevapen som atombomberna som släpptes över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945.

Kriget ledde till enorma humanitära katastrofer, inklusive förintelsen av sex miljoner judar under Holocaust, och omfattande materiella skador på städer, infrastruktur och ekonomier över hela världen. Andra världskriget slutade officiellt den 2 september 1945, då Japan kapitulerade till de allierade efter atombomberna och en invasion av Japan bedömdes vara oundviklig.

Andra världskriget hade ett bestående inflytande på världshistorien och ledde till grundandet av Förenta nationerna (FN) och en ny världsordning som präglades av kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. Krigets efterspel resulterade också i en omfattande demilitarisering och återuppbyggnad av Europa och Japan, samt en ny världsomspännande ekonomisk ordning som byggde på internationell handel och kapitalism.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

I den medicinska kontexten kan "industri" referera till farmaceutisk industri, som är den del av den större produceringen och distributionen av läkemedel. Farmaceutisk industri innefattar företag som utvecklar, tillverkar och säljer läkemedel för att användas i kliniska situationer. Detta kan omfatta alla aspekter av läkemedelsutvecklingen, från grundläggande forskning och preklinisk utvärdering till kliniska prövningar och slutligen kommersiell distribution.

Farmaceutisk industri är en viktig del av det moderna sjukvårdssystemet, eftersom de flesta läkemedel som används i dagens medicinska behandlingar utvecklas och produceras av dessa företag. Dessa företag arbetar ofta tätt med läkare, forskare och andra hälsoexpertiser för att säkerställa att de nya läkemedlen som utvecklas är effektiva och trygga för patienter att använda.

Det är värt att notera att farmaceutisk industri också kan vara en kontroversiell fråga i vissa fall, eftersom det finns oro över konflikter av intresse mellan läkemedelsföretag och hälsoexpertiser som kan påverka beslut om patientvården. Dessutom har höga kostnader för utvecklingen av nya läkemedel lett till en diskussion om läkemedelsprisers påverkan på tillgängligheten till vård och behandlingar för patienter.

Bornavirus är ett genus inom familjen Bornaviridae och ordningen Mononegavirales. Det är ett negativt ensträngat RNA-virus som orsakar infektioner hos djur, inklusive människor. Hos människan kan bornavirus orsaka en sjukdom som kallas subakut skleroserande panencefalit (SSPE), en allvarlig neurologisk störning som vanligtvis drabbar barn och unga vuxna. Sjukdomen karaktäriseras av progressiv demens, muskelsvaghet, rörelsemönsterförändringar och epileptiska anfall. Bornavirus kan också orsaka infektioner hos andra djur, såsom hästar (där det orsakar en sjukdom som kallas nonsuppurativ encefalomyelitis) och fåglar (där det orsakar en sjukdom som kallas proventrikulit). Viruset sprids vanligtvis via direkt kontakt med infekterade kroppsvätskor eller indirekt via kontaminerad miljö. Det finns inget botemedel för bornavirusinfektion, men vissa behandlingsmetoder kan användas för att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten hos de drabbade.

'Museum' är inget medicinskt begrepp. Det är ett allmänt begrepp som oftast refererar till en plats där konst, historiska föremål eller vetenskapliga samlingar visas och bevaras för allmänheten, forskning eller undervisning. Exempel på olika typer av museer inkluderar konstmuseer, historiska museer, naturhistoriska museer och medicinska museer.

"Equine diseases" refer to medical conditions that primarily affect horses. These can include infectious diseases caused by bacteria, viruses, parasites, or fungi, as well as non-infectious conditions such as musculoskeletal disorders, metabolic diseases, and genetic disorders. Examples of equine diseases include strangles, equine influenza, equine herpesvirus, West Nile virus, Potomac horse fever, lameness, equine metabolic syndrome, and Cushing's disease. It is important to note that some diseases can affect multiple species, including horses, and are not exclusive to horses.

I medically related context, "horses" kan definieras som stora, starka djur i familjen av uddathovdarslag (Equidae), mer specifikt till släktet *Equus*, som inkluderar också åsnor och zebror. Hästar är kända för sin användning som transportmedel, arbetsdjur, idrottsdjur och sällskapsdjur av människan under tusentals år.

Från en fysiologisk eller anatomisk synvinkel kan hästar beskrivas som jämfofta djur med två huvuden, fyra extremiteter och en svans. De har en robust skelett och muskulatur, stor hjärna i förhållande till kroppsstorleken, och ett välutvecklat sinnesliv som inkluderar syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Hästar har också en speciell förmåga att uppfatta vibrationer i marken.

Hästar är herbivorer och har ett komplext mag-tarmsystem som är anpassat för att äta och ta tillvara näring från gräs och andra växter. De har en speciell sorts tänder, så kallade kindtänder, som är anpassade för att tugga och malas grovt material.

Det finns många olika raser av hästar, som varierar i storlek, form, färg och temperament. Några exempel på vanliga raser inkluderar arabiska fullblod, engelska fullblod, quarterhästar, travare, och welshponnyer.