Avulavirusinfektioner är en grupp av infektionssjukdomar orsakade av virus som tillhör släktet Avulavirus inom familjen Paramyxoviridae. De flesta avulavirusinfektionerna drabbar djur, men två arter, human parainfluensavirus 1 (HPIV-1) och human parainfluensavirus 2 (HPIV-2), orsakar respiratoriska sjukdomar hos människor.

HPIV-1 och HPIV-2 sprids främst via droppinfektion från en sjuksjuk individ till en frisk, ofta genom nära personlig kontakt som exempelvis när man pratar, hostar eller nyser. Sjukdomen börjar vanligen med milda symtom som hosta, snuva och irriterad svalg, för att sedan utvecklas till en mer allvarlig andningsbesvär med harklingar och hosta. Symtomen kan vara svårare hos spädbarn och äldre vuxna.

Det finns inget specifikt behandlingssätt mot avulavirusinfektioner, men symtomlindring kan ges med läkemedel som dämpar hostan eller lindrar smärtan. I allvarliga fall kan andningsstöd behövas. För att förebygga infektionen rekommenderas god handhygien och att undvika kontakt med sjuka individer.

Avulavirus är ett släkte inom familjen Paramyxoviridae, en grupp av negativt polaritetss RNA-virus som orsakar sjukdomar hos djur och människor. Släktet Avulavirus innehåller 12 serotyper, varav de flesta orsakar sjukdomar hos fåglar, men vissa kan även infektera andra djurslag, inklusive människor. Exempel på sjukdomar som orsakas av Avulavirus är Newcastle disease (ND) och aviär influensa. ND är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom hos hönsfåglar, medan aviär influensa kan orsaka influensa hos både fåglar och däggdjur, inklusive människor.