"Avlövningsmedel" är ett samlingsbegrepp för läkemedel som används för att underlätta eller stimulera avfödningen hos en gravid kvinna. Det medicinska begreppet för avlövningsmedel är "abortiva medel" eller "tokolytiska medel". Dessa medel kan vara av olika typer, till exempel hormonella medel som påverkar muskelaktiviteten i livmodern eller mekaniska medel som expanderar cervix (halsen på livmodern) för att underlätta avfödningen.

Det är viktigt att notera att användning av avlövningsmedel skall ske under medicinsk övervakning och endast i situationer där det är medicinskt motiverat, till exempel vid missfall, livshotande komplikationer under graviditeten eller vid valfri abort.