"Autoanalyss" är en äldre term som användes för automatiserade metoder inom klinisk laboratoriemedicin, främst inom kemi. Idag använder man istället begreppet "automatiserad analys". Detta innebär att prov tas och analyseras med hjälp av automatiserade system, vilket underlättar och snabbar på processen samt minskar risken för fel i jämförelse med manuell analys. Exempel på metoder som kan användas inom autoanalys är spektrofotometri, turbidimetri och fluorimetri. Dessa metoder mäter olika egenskaper hos molekyler i provet, till exempel absorption av ljus eller fluorescens, för att bestämma koncentrationen av olika substanser som glukos, kolesterol och proteiner.