"Anisole" er en organisk forbindelse som består av en bensenring bundet til en metylgruppe (-CH3) og en fenylgruppe (-C6H5). Den kjemiske formelen for anisole er C6H5-O-CH3.

I medisinsk sammenheng kan "anisole" være rellevant i forbindelse med fremstilling av lægemidler og andre terapeutiske produkter, men det er ikke en direkte medisinsk term. Anisole har noen interessante kjemiske egenskaper, men det har ingen direkte terapeutisk verdi i seg selv.