"Alouatta" er en slags hardfolk (Primates) som inkluderer flere arter av aber kjent som howler monkeys eller scream monkeys. De lever i skogene i Central- og Sydamerika. De er kjente for deres unike, høye skrik som kan høres opp til 3 miles (5 km) borte. Howler monkeys har en unik halsstruktur som de bruker for å forsterke lydet i skrikene sine. De lever i grupper og er herbivore, med en diett som primært består av blade, frukt og bark.

Cebidae is a family of primates that includes capuchin monkeys, squirrel monkeys, and titi monkeys, among others. This family is native to Central and South America. Cebids are characterized by their small size, pointed faces, and distinctive nose patterns. They have a varied diet that includes fruits, nuts, seeds, insects, and occasionally small vertebrates. Some species of cebids are known for their intelligence and problem-solving abilities.

Here is a medical definition from Stedman's Medical Dictionary:

"Cebidae: A family of New World monkeys that includes capuchins, squirrel monkeys, and titis. They have a dental formula of 2.1.3.2/2.1.3.2 or 2.1.2.3/2.1.2.3, with the upper incisors small and sharply pointed, and the canines large and conical. The tail is often long and nonprehensile."

Fokal epitelhyperplasi är en medicinsk term som betecknar en ökad celltillväxt (hyperplasi) i det platta skiktet (epitelet) av huden eller slemhinnan. Detta kan ses som en lokaliserad, överdriven celldelning i ett specifikt område, ofta orsakat av irritation, inflammation eller trauma. Fokal epitelhyperplasi kan vara reversibel och återgå till normalt tillstånd när orsaken behandlas. Det är värt att notera att detta är en bred term och kan ha olika betydelser beroende på kontexten. I vissa fall kan fokal epitelhyperplasi vara ett förstadium till onormal cellväxt eller cancer, men i sig självt är det inte en cancerform.

Platyrrhini är en taxonomisk grupp inom primatordningen som innefattar de nya världens brednäsor, vilket omfattar fem familjer: Cebidae (kapuciner och kringapor), Aotidae (nattapor), Pitheciidae (sakier, uakarier och titiapor) samt Atelidae (brachyurer, spindler, langhåriga marmosetter och lansbandsmakaker).

Denna grupp kännetecknas av deras breda näsborrar som sitter snett på ansiktet, till skillnad från de smala, nästan parallela näsborrarna hos de gamla världens apor och människan. Platyrrhiner lever i Central- och Sydamerika, och deras storlek varierar från de mycket små dvärgmakakerna till de större brachyurerna. De är allesammans trädlevande och har en rad anpassningar för att klättra i träden, såsom långa svansar som kan hjälpa dem att hålla balansen och greppa tag i grenar.

"Autoimmune diseases" är ett samlingsbegrepp för en grupp medicinska tillstånd där kroppens immunförsvar felaktigt angriper och skadar friska celler, vävnader eller organ i kroppen. Detta orsakas av att immunsystemet producerar autoantikroter som attackerar egna celler istället för främmande ämnen som virus eller bakterier.

Exempel på autoimmuna sjukdomar inkluderar reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus (SLE), multipel skleros (MS), Hashimotos thyroiditis, typ 1 diabetes och celiaki. Symptomen varierar beroende på vilken del av kroppen som drabbas, men kan inkludera inflammation, smärta, trötthet, svullnad och skada på de berörda organen. Behandlingen av autoimmuna sjukdomar består ofta av immunosuppressiva läkemedel som hjälper att minska aktiviteten i det överaktiva immunsvaret, samt symptomatisk behandling för att lindra smärta och andra symtom.