Adenolymfom är inte en etablerad medicinsk diagnos. Det kan vara ett stavfel eller en förväxling med andra medicinska tillstånd, såsom adenom och lymfom.

Ett adenom är en godartad neoplasi (ett abnormt vävnadsutvecklingssätt) som består av glandulära celler. Det kan förekomma i olika kroppsdelar, men de flesta adenomen utvecklas i tarmarna eller könsorganen.

Lymfom är en onkologisk diagnos och innebär att det finns en malign (ont) neoplasi av lymfocyter (vita blodkroppar). Lymfomer kan delas upp i två huvudgrupper: Hodgkin-lymfom och icke-Hodgkin-lymfom.

Om ni hade tänkt fråga efter en annan diagnos eller begrepp, vänligen försök igen och jag ska göra mitt bästa för att besvara er fråga.