Acetylesterase er en type enzym som bryter ned estre subsrar med en acetylgruppe (-COCH3). Dette inkluderer akylestrer så som acetatestrer, som dannes under normal metabolisme av fedtsyrer. Acetylesteraser er viktige for å regulere nivåene av akylestrer i kroppen og spiller en rolle i stoffskifteprosesser. Det finnes flere typer acetylesteraser, og de kan være specifikke for forskjellige substrater.

En esterase er ein type av enzym som bryter ned estre-bindinger, der estrene er en organisk funksjonsgruppe bestående av en iltatom bundet til ein karbonatom med en dobbeltbinding til ein annen karbonatom. Esteraser finst i mange forskjellige typer av levande vesen og spiller en viktig rolle i mange biokjemiske prosesser, blant annet nedbryting av fedtstoffer og andre organisk stoffer. De kan også være involvert i reguleringen av signalstoffsystemer i kroppen.

Influenza C virus (ICV) är ett enkelsträngat RNA-virus som tillhör familjen Orthomyxoviridae. ICV orsakar influensaliknande sjukdomar, men den är vanligtvis mildare än de sjukdomar som orsakas av Influensavirus A och B. ICV infekterar främst människor, även om det har påträffats hos andra djurarter. ICV orsakar ofta en obemärkt eller mild respiratorisk sjukdom, men kan också orsaka mer allvarliga komplikationer hos vissa individer, särskilt barn och äldre vuxna.

Det finns vaccin mot Influensavirus A och B, men det finns inget licenserat vaccin mot Influensavirus C tillgängligt för människor just nu. Forskning pågår för att utveckla ett effektivt ICV-vaccin som kan ge skydd mot denna typ av influensavirus.