• Zona pellucida är ett skyddande glykoproteinmembran runt äggceller. (wikipedia.org)
  • Längst fram i huvudet finns akrosomen med enzymer som behövs för att kunna tränga igenom äggets skyddande membran, zona pellucida, och befrukta ägget. (wikipedia.org)
  • Under tiden fram till implantationen kan zona pellucida skydda modern från att zygoten skall fastna i andra strukturer än livmoderns väggar. (wikipedia.org)
  • När embryot är 5-6 dagar tar det sig ut genom sitt skyddande hölje som kallas zona pellucida. (xn--fertilitetsrd-0fb.se)
  • När det gäller den aktuella molekylen, som är ett av tre proteiner som ingår i äggets ytskikt zona pellucida och kallas ZP3, var problemet att den gärna vill bilda ansamlingar som omöjliggör kristallbildning. (ki.se)