• tesa ® ACX plus har en kraftfull, hög vidhäftningsförmåga på material med olika ytegenskaper eftersom den akryladhesiv som används möjliggör optimal fuktning och kemiskt anpassar sig till de fogade ytorna. (tesa.com)
 • Det kan även vara av olika ytegenskaper. (fagerhult.com)
 • Enskilda träbitar har olika ytegenskaper vilket också påverkar glansen hos slutprodukten. (dromtrappor.se)
 • Ett papper som har olika ytegenskaper på fram- och baksida, t ex vykort. (screenbolaget.se)
 • När plastkomponenter i olika diagnosverktyg (exempelvis så kallade "lab-on-a-chip") traditionellt tillverkats har först själva komponenten formsprutats, och där efter har komponentens olika ytegenskaper lagts till. (kemivarldenbiotech.se)
 • Enkelsidigt papper - Ett papper som har olika ytegenskaper på fram- och baksida, exempelvis vykort (bestruken motivsida och obestruken sida att skriva på). (mediagraphic.se)
 • Nanopartiklar som ing i vattensystem eller i biologiska system kan omvandlas till komplexa aggregat p grund av f r ndringar i sina ytegenskaper (ytladdning, potentiella) eller genom adsorption av organiskt material. (vakanser.se)
 • Forgital har en anläggning anpassad för tillverkning av stora serier där kraven på material och ytegenskaper är stränga. (livallco.se)
 • Innehåller trätjära, linolja och svampförebyggande medel som ger goda ytegenskaper och bevarar träverket på djupet. (tjaralin.no)
 • Vi täcker in ytegenskaper och mekaniska egenskaper såväl som brandprovningar och kemiska analyser av beläggningar. (sp.se)
 • Målet är att skapa förbättrade ytegenskaper utan att beläggningsprocessen påverkar mekaniska egenskaper hos titanium (Ti) legeringar. (newsotech.com)
 • Utifrån en framtagen testmatris kommer ytegenskaper för en optimerad TiSurf® att utvärderas tillsammans med TiSurf® tillverkningens påverkan på de mekaniska egenskaper hos utvalda Ti legeringar. (newsotech.com)
 • Detta är i sin tur beroende av en rad olika faktorer inklusive mängden partiklar samt specifika egenskaper hos partiklarna såsom kemisk sammansättning, storlek, ytegenskaper osv. (ki.se)
 • Utvecklingsarbete avseende modifiering av ytegenskaper hos nuvarande packningsmaterial kom att stå tillbaka då det skulle ha krävt större resurser. (vinnova.se)
 • Detta kräver att beläggningsprocessen optimeras med avseende på viktiga mekaniska- och ytegenskaper. (newsotech.com)
 • Hon utvärderade effekten av förkolningstemperatur och typ av utgångsmaterial med avseende på ytegenskaper hos de genererade kolen och deras kapacitet för att avskilja vattenföroreningar, för att därmed klargöra vilka ytegenskaper som är av betydelse för adsorptionen. (industripress.se)
 • Tack vare styrkan och precisionen hos bearbetningscentret, kan en hög bearbetningsvolym uppnås med bibehållen hög precision och optimala ytegenskaper. (minecproduktion.se)
 • Ytanalys innefattar karakterisering och inte minst förståelse för vilka ytegenskaper i kombination med substrat som krävs för bästa prestanda. (swerea.se)
 • Dekorativt Krom ger en elegant framtoning som förhöjer utseendet på detaljerna i kombination med förbättrade ytegenskaper så som slitstyrka och korrosionsskydd. (ferroprotect.se)
 • Mindre resizing är associerad med materialets ytegenskaper. (decorexpro.com)
 • De använder dessa gummin med speciella nanometriska kimrökspartiklar, vars form och ytegenskaper optimeras för att på bästa sätt kunna anpassas till ett specifikt däck. (wiggle.se)
 • Om speciella ytegenskaper är ett måste kan istället förzinkning eller anodisering vara ett bättre alternativ. (coraxdigital.se)
 • Andra permanenta lösningar är baserade på implantat som på grund av deras ytegenskaper tyvärr också orsakar vävnadsinväxt. (scanstadkliniken.se)
 • text, bokstäver - bild - form - färger - symboler - mönster - ytegenskaper - balans - kontrast - rörelse grafisk design Vad ska man då tänka på när man kombinerar alla dessa element? (spotidoc.com)
 • Exempel på information som kan avläsas vid beröring av ett objekt är till exempel temperatur, hårdhet, tryck, ytegenskaper och form. (brigo.com)
 • Det finns en efterfrågan på högkvalitativa, stabila och hållfasta trämaterial för att uppnå den formgivning och jämnhet samt de ytegenskaper som önskas. (pfleiderer.com)
 • Projektet syftar till att klarlägga gränserna för design när det gäller väggtjocklek, orientering samt ytegenskaper vid tillverkning med lasersmältning i pulverbädd. (metalliskamaterial.se)
 • En grundläggande princip hos en grafisk designer är att veta hur placering av text, mönster, färger, rörelser, proportionaliteten, upprepning, närhet och ytegenskaper ska se ut så helhetsintrycket får ett balanserat resultat. (vi2designfoto.se)
 • Dessutom ger den låga uppblandningen med grundmaterialet önskvärda ytegenskaper redan vid tunna ytskikt. (duroclasercoating.com)