• Detta r s rskilt viktigt vid icke yrkesm ssig exponering av allm nbefolkningen och vid exponering av s rskilt k nsliga grupper, som till exempel barn. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Yrkesm ssig exponering f r bek mpningsmedel f rdubblar risken att drabbas av Parkinsons sjukdom. (giftfritt.se)
  • Varje r insjuknar ca 2000 m nniskor i Sverige i Non Hodgkins lymfom , huvudsakligen m n och man har l nge erk nt ett samband med exponering f r kemiska mnen. (giftfritt.se)
  • F r att underl tta f r andra att genomf ra bed mningar fastst lls olika typer av gr nsv rden, bl a PMTDI (Provisional Maximum Tolerable Daily Intake), vilka baseras p en mycket grundlig genomg ng av den vetenskapliga litteraturen avseende en m ngd olika toxicitetstester och beskrivna f rgiftningsfall hos m nniskor, t ex vid yrkesm ssig exponering av mnena i fr ga. (zincinfo.se)
  • compulsions ), eller endera av dessa, i s dan utstr ckning att de skapar betydande problem f r personen, r mycket tidskr vande eller hindrar honom eller henne fr n att fungera yrkesm ssigt eller i relationer till andra m nniskor. (psykologiguiden.se)