• Lärarteamet består av personer med stor ämnes- och yrkeskompetens. (safe-education.se)
 • Den har berört såväl personer som förvärvat sina kunskaper och erfarenheter inom landet som personer med utländsk yrkeskompetens. (gov.se)
 • Du får fördjupad yrkeskompetens att arbeta med personer med demenssjukdom. (tucsweden.se)
 • Yrkeskompetens är viktigt men även personer med rätt inställning och som vill lära sig på jobbet är attraktiva, säger han i ett pressmeddelande, enligt Arbetsmarknadsnytt. (fplus.se)
 • Det är ett yrke där man inte skall anlita personer utan yrkeskompetens, detta inte bara för att man vill ha ett bra resultat utan också för att försäkring skall täcka om det skulle ske något. (byggherren.se)
 • Utbildningen ger dig en gedigen yrkeskompetens inom personlig utveckling, kommunikation, coaching, konflikthantering samt utveckling av grupper och organisationer. (allastudier.se)
 • Utbildningen ska leda till att du vidareutvecklar din pedagogiska yrkeskompetens och din förmåga att i nätverk planera och utforma individanpassat. (studentum.se)
 • Utbildningen ger dig yrkeskompetens för att arbeta som Drifttekniker och Underhållstekniker med utrustning, system och komponenter inom kraft- energi- och process- industrin. (yhguiden.se)
 • Utbildningen leder fram till en prövning enligt Transportstyrelsens krav för körkortsbehörighet D samt yrkeskompetens för persontransporter. (vfg.se)
 • Utbildningen leder fram till en prövning enligt Transportstyrelsens krav för körkortsbehörighet C eller CE samt yrkeskompetens för godstransporter. (vfg.se)
 • Det ska helt enkelt bli lättare för företag att rekrytera medarbetare med rätt yrkeskompetens och erfarenhet. (lernia.se)
 • Gedigen verkstadskunskap, lång erfarenhet och yrkeskompetens står till ditt förfogande och vi hjälper gärna till med allt från idé till produkt, från enstaka prototyper till kostnadseffektiv serieproduktion. (madebyeskilstuna.com)
 • Praktik innebär att du provar på att arbeta på en arbetsplats för att få yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller för att behålla och stärka din yrkeskompetens. (lo.se)
 • Varför skulle jag ge upp min nuvarande lön, mina möjligheter till att få se andra kliniker, öka min egna yrkeskompetens, att själv äga min tid, att aldrig behöva bli inbeordrad, få ta semester när jag vill, välja hur mycket och när jag vill arbeta? (vardfokus.se)
 • Och genom vårt inflytande i löneförhandlingar omfördela och uppvärdera kvinnors yrken och praktiska yrkeskompetens för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. (lo.se)
 • Som behöriga att söka stipendium räknas de som bedriver gymnasiestudier som ger yrkeskompetens efter avslutade studier på teoretisk-praktiska linjer, de som bedriver studier på någon av universitetens linjer som ger yrkeskompetens samt kortare praktiska och teoretiska kurser som kan betraktas som vidareutbildning. (asele.se)
 • Öka din yrkeskompetens på Lecab Lastbilar med vår YKB-utbildning för lastbil. (lecablastbilar.se)
 • Inom ramen för kartläggningen skall utredaren även redovisa i vilken omfattning mäns och kvinnors yrkeskompetens valideras inom olika branscher. (gov.se)
 • Det primära syftet med en yrkesutbildning är att ge studenten en högkvalitativ yrkeskompetens som är attraktiv för den aktuella arbetsmarknaden. (kyh.se)
 • I denna serie kommer vi att titta på utmaningarna att locka kompetens till vår del av Sverige ur olika perspektiv, som infrastruktur, attraktiv stad, global attraktion, yrkeskompetens och bostadsbyggande. (vastsvenskahandelskammaren.se)
 • Utan bättre samverkan för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden kommer både många av välfärdens yrken och de yrken som ska utveckla näringsliv, bostäder och infrastruktur att lida av en brist på yrkeskompetens. (lo.se)
 • Montessoripedagogik - implementering och utvecklingsarbete vänder sig till dig som tidigare läst Montessoripedagogik 30 hp och som nu vill utveckla din montessoripedagogiska yrkeskompetens ytterligare. (su.se)
 • Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper som motsvarar de specifika kraven på yrkeskompetens i överenskommelser om yrkesmässiga vägtransporter. (skolverket.se)
 • Där kommer du att få möjligheten att skapa erfarenheter för framtiden, bredda ditt kontaktnät och stärka din yrkeskompetens. (lernia.se)
 • Målen med utbildningarna är att ge dig som studerande en yrkeskompetens som leder till arbete. (folkuniversitetet.se)
 • Genom lagändringarna preciseras undantagen från kraven på yrkeskompetens och bestämmelserna om tillgodoräknande av utbildning som en del av utbildningen för yrkeskompetens. (lvm.fi)
 • Öka din yrkeskompetens på Lecab Lastbilar med vår YKB-utbildning för lastbil. (lecablastbilar.se)
 • får användning av sin utbildning och/eller yrkeskompetens. (vgregion.se)
 • Alternativt annan utbildning eller yrkeskompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Att köra taxi har redan hittills krävt tillstånd, men nu förutsätter tillståndet också utbildning för yrkeskompetens. (lvm.fi)
 • Kurser på avancerad nivå syftar till att ge en yrkeskompetens i bioteknik. (kth.se)
 • Den nya grundläggande undervisningen för yrkeskompetens omfattar minst 30 timmar. (lvm.fi)
 • Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. (allastudier.se)
 • Riksdagen förutsätter att statsrådet noggrant följer upp hur väl de undantag som rör lastbils- och bussförares yrkeskompetens fungerar, likaså tillsynen över bestämmelserna, och säkerställer att de fungerar i praktiken samt vid behov vidtar åtgärder för att precisera undantagen. (lvm.fi)
 • Djursjukskötarnas Riksförbund verkar bland annat för att sprida kunskap om vår specifika yrkeskompetens, samt att utveckla och fördjupa yrkesrollen. (naturvetarna.se)
 • Lagändringarna innebär också att Transport- och kommunikationsverket får befogenhet att lämna ut information om intyg på yrkeskompetens till andra medlemsstaters myndigheter för tillsynsändamål. (lvm.fi)
 • Kunskap om hållbar utveckling, företagsamhet och produktifiering kompletterar formgivarens yrkeskompetens. (novia.fi)
 • Kritiskt tänkande, muntlig och skriftlig förmåga utgör väsentliga delar av programmet och är viktiga för yrkeskompetens. (uu.se)
 • Observera att yrkeskunnande för trafikansvarig inte är detsamma som yrkeskompetens och fortbildning, som varje yrkeschaufför ska inneha och som erhålls genom att kod 95 anges på körkortet. (regeringen.ax)
 • I ansökan ska anges om ansökan gäller 1) genomförandet av Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen eller 2) pilotprojekt inom utveckling av lärarnas yrkeskompetens. (minedu.fi)
 • Den yrkeskompetens som anges i respektive produktanvisning är ett grundkrav för all hjälpmedelsförskrivning. (vgregion.se)
 • De krav på yrkeskompetens för lastbils- och bussförare som det föreskrivs om i körkortslagen och lagen om transportservice uppdateras så att de motsvarar EU-regleringen. (lvm.fi)
 • Västerås Yrkeshögskola skräddarsyr yrkeshögskoleutbildningar som leder till högaktuell yrkeskompetens och affärsmässiga förmågor som arbetsgivare efterfrågar för att möta framtidens utmaningar. (mynewsdesk.com)
 • För oss är yrkeskompetens, samarbetskompetens och inställning avgörande i alla situationer. (lvn.se)
 • Huset ska innehålla exempelvis aktiviteter i form av ett snabbspår för nyanlända med en efterfrågad yrkeskompetens. (lund.se)