• En studie, som publicerades av ett internationellt forskarlag under oktober 2010, bekräftade att Y. pestis var orsaken till Digerdöden och ett antal senare pestepidemier. (wikipedia.org)
 • Symptomen för de olika varianterna av pest som orsakas av Y. pestis är: Böldpest Inkubationstid på 6-8 dagar där bakterien förökar sig aktivt. (wikipedia.org)
 • Yersinia pestis (tidigare känd som Pasteurella pestis) en gramnegativ stavformad bakterie som tillhör släktet Yersinia och familjen Enterobacteriaceae. (wikipedia.org)
 • Denna egenskap att kringgå kroppens naturliga försvarsmekanismer gör Y. pestis till en väldigt dödlig bakterie. (wikipedia.org)
 • DNA-spår efter Yersinia pestis , den bakterie som orsakar pest, påträffades i skelett efter mellanneolitiska bönder som bott på platsen för cirka 4 900 år sedan. (svenskhistoria.se)
 • Men den som är mest förknippad med pesten är svartråttan som anses vara den som förde med sig pesten och Y. pestis från Asien. (wikipedia.org)
 • Pesten orsakas av bakterien Yersinia Pestis hos pestloppan Xenopsylla cheopis, som i sin tur angriper gnagare, framförallt råttor men också hamstrar och ekorrar. (wikipedia.org)
 • Men bakterien Yersinia pestis, som sprids till människor genom bett från loppor, som i sin tur använder råttor och andra gnagare som värddjur, ligger bakom flera förödande utbrott under människans historia. (forskning.se)
 • Pest är en infektion orsakad av bakterien Yersinia pestis . (newsvoice.se)
 • Där upptäcktes spår av bakterien Yersinia pestis och fyndet klassades som världens äldsta spår av pesten. (vardfokus.se)
 • Det var råttorna som bar bakterien Yersinia pestis som var orsaken till sjukdomen och den smittade människan genom loppor från dens päls, men man kunde också få smittan genom att komma i kontakt med ett föremål som en drabbad rört i. (skolarbete.nu)
 • Enligt en genetisk studie publicerad 2011 är det troligt att den justinianska pesten orsakades av antingen en idag utdöd variant av bakterien Yersinia pestis eller en helt okänd patogen . (wikipedia.org)
 • Att digerdöden orsakades av bakterien Yersinia pestis har inom vetenskapen varit den gängse uppfattningen i mer än ett århundrade. (sverige-apotek.life)
 • Digerdöden (pesten eller stora döden), orsakad av bakterien Yersinia pestis, drabbade Europa på 1300-talet, 1700-talet och även under senare delen av 1800-talet. (nutritionsfakta.se)
 • Pesten, sjukdomen som orsakas av bakterien Yersinia pestis och uppträder som blod-, böld- och lungpest, spred skräck i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. (abo.fi)
 • Pestbakterien ( Yersinia pestis ) identifierades visserligen först på 1890-talet, men sjukdomen har beskrivits i mängder av brev, dikter, krönikeverk och medicinska handböcker och ända sedan antiken. (svd.se)
 • I själva verket har vi inga belägg för att de verkligt gamla epidemier som brukar kallas "pester" har något som helst med pestbakterien, Yersinia pestis, att göra. (popularhistoria.se)
 • Pestbakterien, Yersinia pestis, fungerar kraftigt genom att den slår ut immunförsvaret. (arenadikulladal.se)
 • Bakterien heter Yersinia pseudotuberculosis och är en nära släkting till pestbakterien, Yersinia pestis. (apotekvarerpanettet.life)
 • Myndigheterna varnar för att äta rått kött från murmeldjur eftersom det kan bära på pestbakterien Yersinia pestis. (doldanyheter.se)
 • Råttorna tros vara spridarna av pesten, eftersom pestbakterien Yersinia pestis , sprids via loppor som fanns på råttorna. (blogspot.se)
 • När Yersinia pestis (pestbakterien) via loppan och den svarta råttan lyckades (återigen) tränga in i en viss ekologisk nisch 1348 dog mellan en tredjedel och hälften av Europas befolkning. (undertallen.se)
 • Smittan kom från Kina och orsakades av en bakterie som kallas Yersinia pestis. (hypocampus.se)
 • Digerdöden orsakades av en bakterie vid namn Yersinia pestis. (helenedehring.se)
 • Enligt James Shapiro (professor i engelska vid Columbiauniversitetet) i boken "1606: William Shakespeare and the Year of Lear," var det en infektion som "orsakades av Yersinia pestis, en bakteriestam som överfördes antingen genom att man blev biten av en smittad loppa (som invaderade lymfknutorna och åstadkom en smärtsam svullnad eller bölder) eller av en smittad persons hostningar eller andedräkt, vilket snabbt ledde till att lungorna kollapsade. (epochtimes.se)
 • Även andra arter av släktet Xenopsylla och loppor från andra släkten har visats kunna bära på Y. pestis. (wikipedia.org)
 • Böldpest: smittar enbart genom loppor, som i sin tur är smittade av Yersinia pestis. (arenadikulladal.se)
 • Se även: Pest Böldpest är en av tre typer av bakteriell infektion orsakad av Yersinia pestis. (wikipedia.org)
 • Mikrobiologisk och/eller serologisk bekräftelse av Yersinia pestis- infektion i blod, sputum, spinalvätska eller aspirat från lymfkörtel. (medibas.se)
 • Y. pestis sprider sig från loppbettet till de regionala lymfkörtlarna, förmerar sig och orsakar svullna smärtsamma varbölder - s.k. buboner. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Resultaten publiceras i artikeln " Emergence and Spread of Basal Lineages of Yersinia pestis during the Neolithic Decline " i den vetenskapliga tidskriften Cell den 6 december 2018. (svenskhistoria.se)
 • Genus Yersinia inkluderar 10 species av vilka Y. pestis, Y. pseudotuberculosis och vissa stammar av Y. enterocolitica har betydelse för sjukdom hos människa. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Y. pestis och Y. pseudotuberculosis är så nära besläktade att Y. pestis föreslagits bli ett subspecies under Y. pseudotuberculosis vilket man dock motsatt sig av historiska skäl. (folkhalsomyndigheten.se)
 • DNA-spår efter Yersinia pestis , den bakterie som orsakar pest, påträffades i skelett efter mellanneolitiska bönder som bott på platsen för cirka 4 900 år sedan. (gu.se)