• Allopurinol är definitivt en arthrifuge som kontrollerar xantinoxidas samt stoppar utvecklingen i samband med kristaller, genom xantin. (semeds.com)
  • Prevention: Behandling med allopurinol som hämmar xantinoxidas, vilket är det enzym som konverterar xantin till urat i levern. (apoteksverige.life)
  • Mjölkfettet innehåller ett ämne som kallas xantinoxidas ( XO ). (blogspot.se)
  • Urinsyra produceras av ett enzym i kroppen som kallas xantinoxidas. (apotekpanatet.com)
  • Blockerar Xantinoxidas och minskar därmed uratsyntesen. (medinsikt.se)
  • Palm vitamin E minskar katekolaminer, xantinoxidas aktivitet och magsår hos råttor som utsätts för vatten-nedsänkning återhållsamhet stressen Bild, envas enalapril. (pierotti.org.uk)
  • Mineralet molybden är en nödvändig beståndsdel i flera enzymer som används vid avgiftning, bl.a. sulfit- och xantinoxidas samt aldehyddehydrogenas. (turkos.se)
  • Molybden Glycinat ger mineralet Molybden som är en essentiell byggsten i flera enzymer som är aktiva i avgiftning, inklusive sulfit och xantinoxidas samt aldehyddehydrogenas. (husapoteket.eu)