• Det finns dock några vacciner som måste injiceras i varje fågel, exempelvis avdödade virusvacciner som används för att förstärka och förlänga effekten av levande vacciner hos avelsdjur och de flesta vacciner mot bakteriella sjukdomar. (sva.se)
  • Trots denna avsaknad av sunda randomiserade, dubbel-blindstudier, s rskilt betr ffande inactiverade virusvacciner [s som det svenska] h vdar regeringen att effekten r definivt bevisad och ber ttigar massvaccination. (drjaan.net)