• När detta tar sig in i cellerna börjar de tillverka virusproteiner som immunförsvaret då ska producera antikroppar mot. (lakemedelsvarlden.se)
  • Till sist lägger djuret dessutom in delar av virus genetiska kod i sin egen arvsmassa och kan därmed producera virusproteiner själv, något som kanske inte låter positivt men som medför att de kan bilda antikroppar mot de skapade virusen. (partikular.se)
  • I avhandlingen visar Jenna Andersson och hennes kollegor också att det går att göra diagnostester som påvisar antikroppar mot ett av de virusproteiner som inte ingår i vaccinet, och att det alltså går att identifiera djur som verkligen har blivit smittade av blåtungevirus. (mynewsdesk.com)
  • I aktiverade faser uppstår så kallade immunkomplex (BDV-CIC) alltmer till följd av en ökad bildning av virusproteiner (antigener), som kommer in i blodplasma och sedan orsakar produktion av antikroppar. (dedimed.com)
  • Virusangrepp del II: växtcellen skriver av virusgenerna och bildar virusproteiner som tillsammans kan byggas ihop till nya virus som kan spridas vidare. (slideplayer.se)
  • Det finns indikationer (djurmodeller) på att vissa virusproteiner stör balansen av hjärnans budbärare och därmed bidrar till spektrumet av symtom. (dedimed.com)
  • Vissa virusproteiner, t ex Tax, transaktiverar ett stort antal humana gener vilka är aktiva i bl a virusreplikation och cellproliferation. (folkhalsomyndigheten.se)
  • I detta projekt kommer interaktionerna mellan virusproteiner och humana celler att undersökas in vitro för att få en bättre förståelse för processerna som sker vid inbindning. (mau.se)
  • Det aktiva viruset injicerar sitt arvsanlag in i cellen där det lurar cellens system så att arvsanlaget mågndubblas och virusproteiner produceras. (dietdoctor.com)