• Exempel på virulensfaktorer för några vanlig patogena bakterier. (liu.se)
  • Risken att insjukna i urosepsis ökar för patienter med bakomliggande sjukdomar men även egenskaper - virulensfaktorer och resistensmekanismer - hos de bakterier som orsakar urosepsis kan ha betydelse, säger Åse Östholm Balkhed. (regionostergotland.se)
  • Inom en bakterieart kan bakterier ha olika sjukdomsframkallande egenskaper (virulensfaktorer) och vissa Mycoplasma bovis-bakterier orsakar troligen värre sjukdom än andra. (kalvportalen.se)
  • GAS kan producera en rad olika virulensfaktorer, framför allt M-proteiner och exotoxiner som associeras med mer allvarligare infektioner. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Kloner kan också kopplas till olika virulensfaktorer hos E coli, Viruderm 800mg, 400mg, 200mg. (birchard.biz)
  • Bakteriestammar som orsakar fågelbotulism bär på många plasmider med potentiella virulensfaktorer. (lantbruksforskning.se)
  • Sammanfattning av slutrapport I projektet har vi studerat potentiella virulensfaktorer hos S. equi samt S. zooepidemicus. (hastforskning.se)
  • Sannolikt har även dessa bakteriestammar egenskaper (virulensfaktorer) som gör att just de är extra patogena (sjukdomsframkallande) och svåra för immunförsvaret att oskadliggöra. (agria.se)
  • förklara betydelsen av patogenicitet, virulensfaktorer och resistensutveckling. (ki.se)
  • Vid asymtomatisk bakteriuri har bakterien färre virulensfaktorer än vid symtomgivande infektion. (janusinfo.se)
  • Med ett odlingsbaserat test är det inte möjligt att mäta strikta anaerober, virus eller virulensfaktorer. (qi-niken.se)