• För att tillverka PVC används vinylklorid som är ett cancerframkallande ämne som kan innebära en hälsofara för de som arbetar i produktionen. (naturskyddsforeningen.se)
 • Undersökningen inleddes efter det att stickprover i september visade på stora mängder av det cancerframkallande ämnet vinylklorid. (hallandsposten.se)
 • För att framställa PVC-plast krävs det en stor mängd farliga kemikalier, den är baserad på vinylklorid som är cancerframkallande. (blogg.se)
 • PVC, eller vinyl som plasten också kallas, tillverkas av vinylklorid som är cancerframkallande och uppfyller därmed våra kriterier för farlig kemikalie. (art-weber.ru)
 • Ämnet går ofta under namnet vinylkloridmonomer (VCM) för att skilja den från dess polymer polyvinylklorid (PVC) Vinylklorid framställdes första gången 1835 av Justus von Liebig och hans student Henri Victor Regnault. (wikipedia.org)
 • C 2 H 4 C l 2 → h e a t C 2 H 3 C l + H C l {\displaystyle {\rm {C_{2}H_{4}Cl_{2}\ {\xrightarrow {heat}}\ C_{2}H_{3}Cl+HCl}}} Vinylklorid används främst för framställningen av plasten polyvinylklorid (PVC). (wikipedia.org)
 • PVC, Polyvinylklorid, är en amorf transparent termoplast baserad på monomeren vinylklorid. (gop.se)
 • Saltsyra HCL används i stor mängd för framställning av organiska föreningar, såsom vinylklorid, för att göra polyvinylklorid (PVC) och metylendifenyldiisocyanat för att göra polyuretan. (xinlongwei-chem.com)
 • Industri grad Ups saltsyra HCL används i stor mängd för framställning av organiska föreningar, såsom vinylklorid för att göra polyvinylklorid (PVC) och metylendifenyldiisocyanat för att göra polyuretan. (xinlongwei-chem.com)
 • 5. Produktion av polyvinylklorid (PVC) och kalciumkarbidprocess Polyvinylklorid (PVC) framställs med användning av kalciumkarbid (CaC2) och acetylen (C2H2) i vatten för att syntetisera vinylkloridmonomer (CH2CHCl) och sedan genom polymerisation av vinylklorid till generera polyvinylklorid- [CHCHCI] n-kemisk reaktionsmetod. (tongjiinternational.com)
 • C 2 H 4 C l 2 + K O H → C 2 H 3 C l + K C l + H 2 O {\displaystyle {\rm {C_{2}H_{4}Cl_{2}+KOH\rightarrow C_{2}H_{3}Cl+KCl+H_{2}O}}} År 1912 patenterade den tyske kemisten Fritz Klatte vid företaget Griesheim-Elektron en metod att framställa vinylklorid av acetylen och saltsyra med kvicksilver(II)klorid som katalysator. (wikipedia.org)
 • Polymer uppbyggda av monomeren vinylklorid. (gvk.se)
 • Eten används som råvara för många organiska ämnen, som exempelvis etanol, vinylklorid och ättikssyra. (aga.se)
 • Det framställs i stor skala ur forsberg magdalena och används för bland annat framställning av vinylklorid och PVC, organiska klorföreningar, bekämpningsmedel, anilin, färgämnen, 720porn och plaster. (listblueprint.info)
 • Inom den kemiska industrin, petrokemiska industrin eller energiindustrin och oavsett om det är ammoniak, argon, styrengas, vinylklorid eller väte - har de oljefria kompressorerna, blåsmaskinerna och vakuumpumparna från AERZEN bevisat sig på över 10 000 anläggningar och processer runt om i världen. (aerzen.com)
 • Analyspaketen innehåller 33 flyktiga ämnen inklusive vinylklorid. (alsglobal.se)
 • copolymer fremstillet ved polymerisation af vinylklorid og vinylacetat. (denstoredanske.dk)
 • Men han kunde ha nämnt andra faktorer som avfärdats i decennier men som sedan visat sig vara verkliga risker: röntgenstrålning, vibrationer från motoriserade handverktyg, asbest, vinylklorid, tobak, m.m. (wordpress.com)
 • Polymer-saltkomplex med poly (vinylklorid) (PVC) och poly (akrylnitril) (PAN) som värd polymerer blandas med litium bis- (trifluor metansulfonyl) imid, LiTFSI [LiN (CF3SO2) 2] som dopningsmedel salt framställdes på form av tunn film. (reenie.nu)
 • Studier har visat att vanliga källor till farliga ämnen i människors hemmiljö är flamskyddsmedel i elektronik samt ftalater i golv- och andra byggvaror som innehåller polymerer av vinylklorid, PVC. (regeringen.se)
 • Det ena förslaget är en skatt på viss elektronik och det andra förslaget är en skatt på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. (regeringen.se)
 • Grafit (30 g) och silver (70 g) pulver, aceton (70 ml) och vinylklorid-vinylacetat (60 g) - efter omröring blir en sirapformad ledande vätska med vidhäftande egenskaper. (foxum.ru)
 • Största tillåtna halter och åtgärdsgränser när det gäller alla arbeten har föreskrivits för asbest, bensen, damm från hårda träslag, bly och vinylklorid. (tyosuojelu.fi)