• Distriktsl kare Melcher Falkenberg med medarbetare i Kisa har utn mnts till rets Diabetesteam. (diabetolognytt.com)
 • St llningstagande till receptf rskrivning sker fr n i f rsta hand distriktsl kare. (diabetolognytt.com)
 • Sista numret av DiabetologNytt med det viktiga konsensusdokumentet kring Diabetsfoten spreds frodigt med utskick till alla verksamma distriktsl kare, samtliga diabetessjuksk -terskor, ett antal fotv rdare och ett stort antal sjukhusl kare. (diabetolognytt.com)
 • Provinsiall kare, Distriktsl kare, Medicine hedersdoktor. (bengtdahlin.se)
 • Distriktsl kare Lerums l kardistrikt 1970 1995. (bengtdahlin.se)
 • BD b rjade 1978 med utveckling av modeller f r efterutbildning av distriktsl kare, fortsatte att vara engagerad i Allm nl karkurser f r blivande specialister i allm nmedicin och AT- och FV-utbildning (AT=L karnas Allm ntj nstg ring, FV=Fortsatt vidareutbildning av l kare). (bengtdahlin.se)
 • Psykoterapeutprogrammet i svensk h gskola r en vidareutbildning f r psykologer, l kare med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri samt (med undantag f r utbildningen i Ume ) f r socionomer eller f r den som har en annan motsvarande yrkesexamen fr n h gskola. (psykologiguiden.se)
 • Anm l dig till denna kompetensst rkande konferens d r du f r svaren du beh ver f r att f rb ttra ditt dagliga arbete och samarbetet med gonspecialister och l kare. (teknologiskinstitut.se)
 • P 1880-talet b rjade amerikanska l kare kastrera kvinnor p rena psykiatriska diagnoser. (patientombudet.se)
 • BD blev medicine hedersdoktor vid G teborgs universitet h sten r 2000 bl.a. f r sitt engagemang i grundutbildningen f r l kare vid medicinska fakulteten i G teborg, somi stort sett f re projektet Konsultationskursen inte f r ndrats n mnv rt sedan han sj lv b rjade sin l karutbildning d r 1950. (bengtdahlin.se)
 • Mottagningen bemannad med sjuksk terska, sk tare och l kare. (vakanser.se)
 • Det en professionell informationss kare g r f refaller inte skilja sig n mnv rt fr n vad de flesta g r n r de anv nder en s kmotor p jobbet, i skolan eller privat. (wpt.se)