• I släktet ingår Vibrio cholerae , en patogen bakterie som orsakar asiatisk kolera . (wikipedia.org)
 • Vibrio cholerae orsakar kolera. (wikipedia.org)
 • Vibrio cholerae Det är en fakultativ, flagellerad anaerob gramnegativ bakterie. (thpanorama.com)
 • Vibrio cholerae Det är en encellell organism med en cellvägg. (thpanorama.com)
 • Vibrio cholerae Den har två kromosomer i form av plasmider. (thpanorama.com)
 • Kort sagt, patogeniteten hos vissa stammar av Vibrio cholerae det beror på ett komplext genetiskt system av patogena faktorer. (thpanorama.com)
 • Vibrio cholerae Det är en väldefinierad art genom biokemiska och DNA-test. (thpanorama.com)
 • Mer än 200 serogrupper av Vibrio cholerae, men hittills är endast 01 och 0139 giftiga. (thpanorama.com)
 • Vibrio cholerae Det är en bacillus (stavformad eller stångformad bakterier) med en längd av 1,5-2 μm och 0,5 μm bred. (thpanorama.com)
 • Typiska isolat av Plesiomonas shigelloides och potentiellt patogena Aeromonas kan i praktiken, med god säkerhet, identifieras med den föreslagna biokemiska panelen för Vibrio cholerae . (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vibrio är ett släkte av gramnegativa bakterier . (wikipedia.org)
 • Släktet Vibrio är stavformiga bakterier med svagt krökta celler. (wikipedia.org)
 • Det kan för övrigt anses som praktiskt att hänföra Vibrio , Aeromonas och Plesiomonas till samma grupp då alla är marina bakterier med ekologiska nischer i tempererat sött, bräckt eller salt vatten där de både överlever och tillväxer. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Namnet kommer av familjen Vibrionaceae , där bland annat släktet Vibrio ingår. (wikipedia.org)
 • Placeringen av Aeromonas och Plesiomonas i familjen Vibrionaceae är helt baserad på fenotypiska egenskaper. (folkhalsomyndigheten.se)