• Namnet kommer av familjen Vibrionaceae , där bland annat släktet Vibrio ingår. (wikipedia.org)
  • Placeringen av Aeromonas och Plesiomonas i familjen Vibrionaceae är helt baserad på fenotypiska egenskaper. (folkhalsomyndigheten.se)