• Sjukdomen orsakas av bakterien Vibrio vulnificus, som förekommer naturligt i bräckt och salt vatten och tillväxer vid förhöjd vattentemperatur. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Sommaren 2006 inträffade flera fall av sårinfektioner kring Östersjön orsakade av bakterien Vibrio vulnificus. (skolvision.se)
 • Vid infektion av Vibrio vulnificus kan den hos människor bland annat orsaka magsmärtor, illamående och diarré. (wikipedia.org)
 • Namnet kommer av familjen Vibrionaceae , där bland annat släktet Vibrio ingår. (wikipedia.org)
 • Risken för vissa bakteriella infektioner ökar, bland annat Vibrio vulnificus , en nära släkting till kolera som ofta hittas i skaldjur. (debok.net)
 • Vibrio vulnificus är en halofil (saltkrävande), gram-negativ bakterie som finns i vatten, plankton, havsbottensediment och i skaldjur som ostron, musslor och krabbor. (wikipedia.org)
 • Det finns en närbesläktad bakterie, Vibrio vulnificus, som kan ge liknande sjukdom och denna kan därför ha samma namn på svenska. (wikipedia.org)
 • Vibrio vulnificus trivs i salta och varma havsvatten och förekommer runt om i världen, även i Nordens hav under varma somrar. (wikipedia.org)
 • V. vulnificus påträffas i havsvatten där temperaturen överstiger 17 grader. (sva.se)
 • Varje år beräknas ungefär 80 000 personer drabbas av Vibrio-infektioner i USA, varav 100 avlider. (wikipedia.org)
 • Humana infektioner med V. vulnificus är anmälningspliktiga till smittskyddsläkare i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. (umbraco.io)
 • Infektioner med Vibrio species har i Sverige varit anmälningspliktiga sedan 2004. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vibrio vulnificus är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. (folkhalsomyndigheten.se)
 • V. vulnificus tillhör de bakterier som förutom fisk också kan infektera människa. (umbraco.io)
 • Vibrio är ett släkte av gramnegativa bakterier . (wikipedia.org)
 • Släktet Vibrio är stavformiga bakterier med svagt krökta celler. (wikipedia.org)
 • I Sverige tros det första rapporterade fallet av Vibrio vulnificus-infektion ha varit sensommaren 1994. (wikipedia.org)
 • V. vulnificus påvisades i Sverige första gången 1984 hos vildfångad ål från den svenska västkusten. (umbraco.io)
 • Vibrio vulnificus har i studier enbart kunnat isoleras från vatten med en temperatur från 15 ºC till 32 ºC. (wikipedia.org)
 • Studier har visat att vid vattentemperaturer som understiger 20ºC sjunker förekomsten av Vibrio vulnificus i vatten till en nästan obefintlig nivå, särskilt under vinterhalvåret. (wikipedia.org)
 • Vibrio vulnificus kan överföras från infekterad fisk eller vatten till andra vattenlevande djur. (wikipedia.org)
 • Vibrio vulnificus förekommer i bräckt och marina vatten och orsakar sjukdom och dödlighet framförallt hos ål, men även hos andra fiskarter och hos skaldjur. (umbraco.io)
 • Vibrio vulnificus trivs i bräckt vatten och i marina miljöer, särskilt vid förhöjda vattentemperaturer - till exempel under varma somrar i de nordiska ländernas kustområden. (umbraco.io)
 • Vibrio vulnificus kan finnas i vatten. (wikipedia.org)
 • Vibrio vulnificus tillhör samma släkte som kolerabakterien och kan förekomma i varma kustvatten över hela världen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det är dock svårt att avgöra om ett skaldjur är smittat av Vibrio vulnificus, då det varken påverkar skaldjurets smak, doft eller utseende. (wikipedia.org)
 • Det som var utmärkande för L+-Vibrio, var dess förmåga att fermentera laktos, oförmåga att fermentera sukros samt låg tolerans för natriumklorid, vilket skilde bakterien från andra arter av Vibrio, som exempelvis Vibrio parahaemolyticus. (wikipedia.org)
 • I oktober år 1979 ändrades namnet på bakterien till Vibrio vulnificus comb. (wikipedia.org)
 • Infektion med V. vulnificus hos fisk är inte anmälningspliktig. (umbraco.io)