• Identifiering av Vibrio cholerae och detektion av gener för koleratoxin, pili samt serotyperna O1 och O139 med PCR. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Den orsakas av ett cytotoxin (Ctx) producerande Vibrio cholerae serotyperna O1 eller O139. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Andra serotyper av Vibrio cholerae är toxin-negativa och utgör ofta normalfloran i sjö- och bräckt havsvatten och orsakar bland annat badsårsfeber. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Av det totala antalet fall rapporterades 17 fall med Vibrio alginolyticus, fyra fall med V. parahaemolyticus och två fall med V. cholerae serotyp icke-O1/O139 (det vill säga icke toxinbildande V. cholerae). (folkhalsomyndigheten.se)
 • I släktet ingår Vibrio cholerae , en patogen bakterie som orsakar asiatisk kolera . (wikipedia.org)
 • Vibrio cholerae orsakar kolera. (wikipedia.org)
 • Vibrio cholerae är välkänd eftersom den ger upphov till kolera. (wikipedia.org)
 • Kolera är en tarminfektion som orsakas av bakterien Vibrio cholerae. (svt.se)
 • Kolera orsakas av bakterien vibrio cholera. (doktorn.com)
 • Den ökade temperaturen i våra hav och vattendrag, beroende på klimatförändringar, gör att Vibrio cholerae blir ett allt större problem då kolera är en dödlig sjukdom. (wikipedia.org)
 • Kolera är en smittsam magtarmssjukdom som orsakas av bakterien vibrio cholerae. (lakareutangranser.se)
 • Kolera orsakas av bakterien Vibrio cholerae och går att behandla med antibiotika. (respoint.se)
 • Kolerabakterie , Vibrio cholerae , bakterien som orsakar kolera . (wikipedia.org)
 • Hvert år dør titusenvis av mennesker av kolera forårsaket av Vibrio cholerae, som spres med vann og gir alvorlig. (tidsskriftet.no)
 • De ska till exempel analysera kväve och fosfor liksom algmassa, bakteriemängd, förekomst av antibiotikaresistenta bakterier och vibrio, som kan orsaka diarrésjukdomen kolera och ibland sårinfektioner. (hkr.se)
 • Formålet med studien er å undersøke forekomsten av ikke-kolera Vibrio og Shewanella som årsak til alvorlige infeksjoner i Norge. (etikkom.no)
 • Kolera är en dödligt farlig tarmsjukdom som orsakas av bakterien vibrio cholerae. (wikimini.org)
 • Mycket effektiv mot kolera vibrio. (vernondaycare.com)
 • Kolera, en akut diarrésjukdom orsakad av bakterien Vibrio cholerae. (homeonlineincomesystems.info)
 • Detta räcker för att döda Vibrio cholerae-bakterierna som orsakar kolera och efterföljande diarré. (bring-betterwater.com)
 • Kolera är en smittsam tarmsjukdom som orsakas av bakterien Vibrio cholerae via ett exotoxin. (apoteksverige.life)
 • Bakterien Vibrio cholerae. (fyr.org)
 • Kolerabakterien, Vibrio cholerae, är en (stavformad) extracellulär bakterie som har stor rörlighet genom sin kraftiga flagell och den är fakultativt anaerob. (wikipedia.org)
 • V. vulnificus är en saltberoende bakterie som är besläktad med Vibrio cholerae , den i varmare länder så fruktade diarrébakterien. (sva.se)
 • Vibrio cholerae Det är en fakultativ, flagellerad anaerob gramnegativ bakterie. (thpanorama.com)
 • Den orsakas av en bakterie Vibrio cholerae (en bakterie i form av ett komma), som ibland ger epidemier med hög dödlighet. (fyr.org)
 • Vibrio cholerae är den enda Vibrio-bakterie som kan smitta människan. (wikipedia.org)
 • Sjukdomen orsakas av en liten böjd bakterie, Vibrio cholerae, som sprids med vatten och livsmedel. (ilovegoteborg.se)
 • Vibrio är ett släkte av gramnegativa bakterier . (wikipedia.org)
 • Släktet Vibrio är stavformiga bakterier med svagt krökta celler. (wikipedia.org)
 • Vibrio cholerae Det är en bacillus (stavformad eller stångformad bakterier) med en längd av 1,5-2 μm och 0,5 μm bred. (thpanorama.com)
 • En typ av Vibrio bakterier har också förknippats med skaldjur, särskilt råa ostron. (sjukdomarna.se)
 • Vibrio är en grupp bakterier där flera arter kan orsaka sjukdom hos människa. (vardfokus.se)
 • Vibrio vulnificus kan finnas i vatten. (wikipedia.org)
 • Vibrio vulnificus förekommer i bräckt och marina vatten och orsakar sjukdom och dödlighet framförallt hos ål, men även hos andra fiskarter och hos skaldjur. (umbraco.io)
 • Ål med sår orsakat av infektion med Vibrio vulnificus. (umbraco.io)
 • Vibrio vulnificus trivs i bräckt vatten och i marina miljöer, särskilt vid förhöjda vattentemperaturer - till exempel under varma somrar i de nordiska ländernas kustområden. (umbraco.io)
 • Infektion med ej toxinbildande vibrio cholerae , vibrio parahemolyticus , vibrio vulnificus liksom övriga vibrioner är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar. (regionvarmland.se)
 • Sommaren 2006 inträffade flera fall av sårinfektioner kring Östersjön orsakade av bakterien Vibrio vulnificus. (skolvision.se)
 • Vibrio cholera finns i flodmynningar och marina miljöer och föredrar varma, salta och basiska vatten. (wikipedia.org)
 • 2009. Modulators of Vibrio cholera predator interaction and virulence -ISBN 978-91-7264-918-7. (wikipedia.org)
 • På engelska One reason for cultvating Vibrio cholera is for production of CTB, which is a component in a cholera vaccine. (lu.se)
 • De undersökte även sekretionssystemet i kolerabakterien, Vibrio cholerae , som orsakar livshotande diarréer. (mynewsdesk.com)
 • Kolerabakterien, vibrio cholerae, är någon tiondels millimeter stor, men kan döda en människa på några få timmar. (carlssonbokforlag.se)
 • Vibrio kan även ge infektion i hörselgången eller mellanörat samt tarminfektion med diarré. (hn.se)
 • Som rutin diagnostiseras Salmonella , Shigella , Yersinia enterocolitica , Campylobacter , enterotoxinbildande Escherichia coli (ETEC), enterohemorragisk Escherichia coli (EHEC), Vibrio-art samt Plesiomonas . (sahlgrenska.se)
 • Vibrio har 34 arter och endast 11 av dem orsakar sjukdomar hos människor. (wikipedia.org)
 • Vibrio cholerae och andra Vibrio arter har ökat globalt på grund av naturliga katastrofer. (wikipedia.org)
 • Kön Vibrio innehåller mer än 100 beskrivna arter. (thpanorama.com)
 • Bromelain förhindrar utsöndring orsakad av Vibrio cholerae och Escherichia coli enterotoxiner i kaninileum in vitro. (billigeapotekvarer.life)
 • Identifiering av Vibrio cholerae och detektion av gener för koleratoxin, pili samt serotyperna O1 och O139 med PCR. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Den orsakas av ett cytotoxin (Ctx) producerande Vibrio cholerae serotyperna O1 eller O139. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Av det totala antalet fall rapporterades 17 fall med Vibrio alginolyticus, fyra fall med V. parahaemolyticus och två fall med V. cholerae serotyp icke-O1/O139 (det vill säga icke toxinbildande V. cholerae). (folkhalsomyndigheten.se)
 • We aim to (i) establish a shared collection of Vibrio from fish between partners, (ii) study and optimize antimicrobial susceptibility of Vibrio strains with harmonized methods, and (iii) create SOPs and opportunities for projects on AMR regarding Vibrio and other aquatic bacterial pathogens. (sva.se)
 • The Bacterial (Vibrio alginolyticus) Production of Tetrodotoxin in the Ribbon Worm Lineus longissimus-Just a False Positive? (gu.se)
 • Vibrio cholerae -bakterierna är vanliga i salta vatten, eftersom de förekommer i skaldjur och fisk. (evira.fi)
 • Men det är endast Vibrio cholerae som kan överleva i sötvatten och är den enda arten som kan smitta människan via förorenat vatten. (wikipedia.org)
 • Sjukdomen orsakas främst av det giftiga ämnet toxin-coregulated pilus (TCP), vilket är nödvändigt för att Vibrio cholerae ska kunna kolonisera. (wikipedia.org)
 • Mer än 200 serogrupper av Vibrio cholerae, men hittills är endast 01 och 0139 giftiga. (thpanorama.com)
 • Offers significant coverage of new subject areas and examines the detection, characterization, and identification tools that have been developed to facilitate the rapid screening of vibrio strains. (adlibris.com)
 • Namnet kommer av familjen Vibrionaceae , där bland annat släktet Vibrio ingår. (wikipedia.org)
 • Kort sagt, patogeniteten hos vissa stammar av Vibrio cholerae det beror på ett komplext genetiskt system av patogena faktorer. (thpanorama.com)
 • Althought very few data are available about antimicrobial (AM) susceptibility of fish pathogenic Vibrio, AM resistance (AMR) is known to be a growing issue. (sva.se)
 • Bland de bäst kända sjukdomsalstrarna kan nämnas Vibrio cholerae och Vibrio parahaemolyticus . (evira.fi)
 • Vibrio parahaemolyticus är den viktigaste livsmedelsburna vibrionarten som orsakar matförgiftningar. (evira.fi)
 • Vibrio cholerae och choleriform kontroll i 100 fasta platser området permanent "- sa Sevalnev. (realt5000.com.ua)
 • Provsvar från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) visade att det rörde sig om Vibrios (Vibrio anguillarum) som en bakteriesjukdom. (azote.se)
 • Nu är badvattnet över 20 grader och då kan badsårsbakterien vibrio växa till i badvatten. (1177.se)
 • Vibrio cholerae Den har två kromosomer i form av plasmider. (thpanorama.com)