• Statens Veterin rmedicinska Anstalt st r bakom informationen. (lankskafferiet.org)
  • P SVA:s (Statens Veterin rmedicinska Anstalt) hemsida hittar du information. (lankskafferiet.org)
  • Rapporten r ett samarbete mellan Folkh lsomyndigheten och Statens veterin rmedicinska anstalt (SVA). (strama.org)
  • L kemedelsverket ansvarar f r godk nnande och kontroll av l kemedel, naturl kemedel och medicintekniska produkter. (vakanser.se)
  • L kemedelsverket L kemedelsverket r en statlig myndighet med ansvar f r l kemedel, mediciner, naturl kemedel, kosmetika och medicintekniska produkter. (infoo.se)
  • Mer information kan du f av Henrik Holst, gruppchef veterin rmedicin, Ulla Bj rkroth tf enhetschef eller av de fackliga f retr darna Fredrik Hult n, SACO och Pia Wictor, Fackf rbundet ST. (vakanser.se)
  • Rapporten visar statistik ver antibiotikaf rbrukning inom b de human- och veterin rmedicin samt antibiotikaresistens hos bakterier fr n m nniskor och djur. (strama.org)