• Sveriges Lantbruksuniversitet, Fakulteten f r veterin rmedicin och husdjursvetenskap. (hippson.se)
 • Fakulteten r landets enda fakultet med ett specifikt ansvar f r undervisning och forskning inom veterin rmedicin och husdjursvetenskap. (vakanser.se)
 • Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten f r Veterin rmedicin och husdjursvetenskap, Institutionen f r Kliniska vetenskaper. (hippson.se)
 • Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten f r Veterin rmedicin och husdjursvetenskap, Institutionen f r Anatomi, Fysiologi och Biokemi. (hippson.se)
 • F r denna anst llning kr vs veterin rexamen. (vakanser.se)
 • Veterin rexamen i Uppsala och svensk legitimation 1983. (smadjurskliniken.ax)
 • Anna tog sin veterin rexamen i Uppsala 2010 och b rjade arbeta p Sm djurskliniken v ren 2010. (smadjurskliniken.ax)
 • Julia tog veterin rexamen vid SLU 2009 samt specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar 2015. (smadjurskliniken.ax)
 • Karin tog sin veterin rexamen i K penhamn 2009. (smadjurskliniken.ax)
 • Propositionen har ett brett perspektiv och t cker ut ver humanmedicinen ven tandv rd, veterin rmedicin, livsmedel, v xtskyddsmedel och genetiskt modifierade mikroorganismer. (strama.org)
 • Rapporten visar statistik ver antibiotikaf rbrukning inom b de human- och veterin rmedicin samt antibiotikaresistens hos bakterier fr n m nniskor och djur. (strama.org)
 • Klassad som medicinteknisk produkt r den anv ndbar inom dermatologin, p kliniker f r human-, tand- och veterin rmedicin, p laboratorier, men ven f r kontroll av steriliseringsgods. (sjobloms.com)
 • Anna har varit anst lld p lands Sm djursklinik sedan hon avslutade sina veterin rstudier i Uppsala v ren 2011. (smadjurskliniken.ax)
 • Annas man Jacob r ven han veterin r och anst lld av MHM och paret har tv s ner. (smadjurskliniken.ax)
 • Institutionen har ett stort ansvar inom grundutbildningen och undervisar i anatomi, histologi, fysiologi och biokemi p veterin r-, djursjuksk tar- och agronomprogrammen, samt flera kandidatprogram och fria kurser. (vakanser.se)
 • Med hj lp av en datasimulering, som motsvarade h lta p h st, fick b de erfarna veterin rer och veterin rstudenter bed ma om h sten r rde sig asymmetriskt eller inte - samt graden av eventuell asymmetri. (hippson.se)