• Venösa bensår är sår nedanför knät som uppstår på grund av dålig funktion i de blodkärl - venerna - som för blodet upp från benen. (netdoktor.se)
 • För att säkerställa att blodet flyter uppåt i blodkärlen har venerna i benet klaffar, som hjälper blodflödet uppåt. (netdoktor.se)
 • Det kan uppstå i form av posttrombotiskt syndrom, när en blodpropp förhindrar blodflödet, eller i form av postflebitiskt syndrom, när en inflammation i venerna leder till att venernas klaffar är skadade eller försämrade. (wikipedia.org)
 • Venösa ödem yttrar sig i svullna fötter och ben, och beror på att venerna inte fungerar som de ska. (funqwear.se)
 • Venerna transporterar det syrefattiga blodet upp till hjärtat med hjälp av klaffar. (funqwear.se)
 • Blodet ska forslas från fötterna till hjärtat och för att blodet inte ska backa tillbaka i våra vener när vi står upp, finns det klaffar inuti venerna som sluter tätt när blodet tar sig uppför benen. (svenskaodemforbundet.se)
 • Liksom venerna har lymfkärlen klaffar, som enbart tillåter lymfan att färdas i ena riktningen. (hhpsverige.se)
 • Venösa bensår beror på försämrat blodflöde i venerna. (apoteksgruppen.se)
 • Därför har naturen utrustat de stora ytliga och de djupa venerna med klaffar som ska hindra blodet från att rinna tillbaka och stanna i benen. (apoteket.se)
 • För att blodet inte ska rinna neråt igen så finns det klaffar inuti venerna som sluter tätt. (infoforwomen.be)
 • Varicer uppstår på grund av slitna klaffar i venerna. (aderbracksklinikerna.se)
 • Några vanliga ödem där kompressionsterapi används är venösa ödem och lymfödem. (funqwear.se)
 • Dessa är lipödem, venösa ödem och lymfödem. (svullnaben.se)
 • Hos dem som drabbas av venösa ödem fungerar inte klaffarna som de ska utan låter blodet stanna kvar nere vid fötterna och underbenen vilket gör att en svullnad bildas där. (svullnaben.se)
 • Vad är venösa ödem? (svenskaodemforbundet.se)
 • Venösa ödem syns först vid anklarna och på fötterna. (svenskaodemforbundet.se)
 • De tre kallas venösa ödem, lymfödem och lipödem. (infoforwomen.be)
 • Svullnader som uppstår på fötterna eller vid anklarna kallas venösa ödem. (infoforwomen.be)
 • Åderbråck uppstår genom förhöjt tryck i den venösa cirkulationen som återtransporterar syrefattigt blod från benen till hjärtat. (aderbrackscentrum.se)
 • Åderbråck som beror på svår förslitning av venklaffarna i benen kan med tiden orsaka venösa bensår. (aderbracksklinikerna.se)
 • Venösa bensår tenderar att växa med tiden och därmed skapa allt större obehag och irritation i benen. (aderbracksklinikerna.se)
 • Operation av åderbråck (utvidgade vener till följd av venös insufficiens) kan minska återfall av venösa bensår hos äldre bättre än kompressionsbehandling, enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). (wikipedia.org)
 • För att vårt blod inte ska backa i våra vener utan fortsätta upp till hjärtat finns det klaffar i dem. (svullnaben.se)
 • Orsaker är bl.a dilaterade vener, skadade klaffar. (viss.nu)
 • Benens vener har klaffar som tillsammans med omkringliggande muskler hjälper blodflödet att flyta åt rätt håll. (xn--derbrckskliniken-cobf.se)
 • Venös insufficiens är en kärlsjukdom som vanligen består i att de venösa klaffarna inte fungerar tillfredsställande. (wikipedia.org)
 • Hjärtats effekt regleras även av det venösa återflödet, hjärtmuskelkontraktionens styrka beror nämligen på hur mycket hjärtat spänns ut. (wikipedia.org)
 • Den bakomliggande orsaken är skador i venkärlens klaffar som normalt förhindrar blodet från att rinna nedåt. (aderbrackscentrum.se)
 • Den venösa insufficiensen kan också leda till bensår och åderbråck. (wikipedia.org)
 • I ett tidigt skede av den venösa insufficiensen kan den drabbade kroppsdelen behandlas med kompression, t.ex. (wikipedia.org)
 • Trycker åter" vätska in i blodbanan, gör vissa insufficienta klaffar åter fungerande, ökar cirkulation och nutrition. (doktorn.com)
 • Undersökning av patientens venösa och arteriella cirkulation görs i första hand med doppler. (viss.nu)
 • Venösa eksem kan behandlas med steroid av grupp III under några veckor, i mindre uttalade fall grupp I-II-steroid. (doktorn.com)
 • Hos en person som har långt framskridna varicer som inte har tagits hand om i tid kan i värsta fall irriterad hud, eksem och venösa bensår uppstå. (aderbracksklinikerna.se)
 • De första tecknen på venösa hudproblem är åderbråckseksem (stas eksem) och missfärgning (hemosiderinfläckar). (xn--derbrckskliniken-cobf.se)
 • De större lymfkärlen har klaffar för att lymfan ska kunna transporteras i rätt riktning. (1177.se)
 • Andra faktorer som kan leda till försämrad venös funktion, och i förlängningen venösa sår, är hög ålder, liknande fall i familjen, graviditeter, stillasittande arbete och fetma. (netdoktor.se)