• Vattenf rorening fr n obehandlat utsl pp, skogssk vling, landerosion (1/5 av allt jordbruksland ber knas ha f rsvunnit p.g.a. jorderosion och ekonomisk utveckling sedan 1949), kenutbredning och handel med utrotningshotade arter. (chinastudies.se)
  • F rorening kan ske fr n dagvatten, l ckage, utsl pp, olyckor och dumpning av avfall. (ecoprofile.se)
  • Biologiskt riskavfall: Stora och f r dande olyckor r l tta att identifiera, men den sammanlagda effekten av mindre utsl pp i luft och vatten r sv rare att m ta! (wellnesssmith.se)
  • I lagen finns ocks best mmelser om skydd f r vattenf rs rjningen. (notisum.se)
  • Men, jag b rjar v l med att fr ga om det finns intresse att diskutera detta och kl mmer samtidigt i med att det rligen intr ffar h ndelser som skulle kunna sl ut vattenf rs rjningen f r hundratusentals svenskar f r tiotals r fram t. (ecoprofile.se)