• en vattent kt f r allm n vattenf rs rjning, allm n v rmef rs rjning eller bevattning, 3. (notisum.se)
 • F rs ljning av utrustning f r brunnsborrning, pumpar och v rmepumpar f r bergv rme, tillbeh r f r bergv rme till terf rs ljare. (sigbritt.se)
 • Vi s ljer och installerar omkring 800 v rmepumpar om ret och r IVTs st rsta terf rs ljare. (sigbritt.se)
 • Som terf rs ljare f r IVT, Europas ledande tillverkare av v rmepumpar, har vi b de. (sigbritt.se)
 • Statistiken baserar sig p EU:s f rordning om milj r kenskaper och t cker den offentliga sektorn, hush ll, utvinning av mineral, tillverkning, energi- och vattenf rs rjning samt avfallshantering. (stat.fi)
 • 1. staten, kommuner och vattenf rbund f r att utf ra s dana vattenf retag som r nskv rda fr n h lsosynpunkt eller allm n milj v rdssynpunkt eller som fr mjar fisket, 2. (notisum.se)
 • I lagen finns ocks best mmelser om skydd f r vattenf rs rjningen. (notisum.se)
 • Vattenbrist och vattenf rs rjning har ocks f tt stor uppm rksamhet de senaste ren och vi medverkar aktivt till att bygga kunskap om detta. (idrelay.com)
 • Vi vet att mycket g rs och att n ringsbelastningen p v ra vatten minskar, men vi vet ocks att ytterligare krafttag r n dv ndiga. (idrelay.com)
 • Men, jag b rjar v l med att fr ga om det finns intresse att diskutera detta och kl mmer samtidigt i med att det rligen intr ffar h ndelser som skulle kunna sl ut vattenf rs rjningen f r hundratusentals svenskar f r tiotals r fram t. (ecoprofile.se)
 • Siffrorna g llande sektorn "Utvinning av mineral, tillverkning, energi- och vattenf rs rjning samt avfallshantering" har korrigerats. (stat.fi)
 • Provborrning och m tning samt f rs ljning av pumpar med tillbeh r f r borrade brunnar. (sigbritt.se)
 • ver 1 400 lokalanst llda, st ttade av ett hundratal internationella medarbetare i Nairobi, bist r befolkningen med gratis sjukv rd, kirurgi, behandling f r undern ring samt vattenf rs rjning och utdelning av akuta f rn denheter till m nniskor p flykt. (rikareliv.info)
 • 2 Denna lag r till mplig p vattenf retag och vattenanl ggningar. (notisum.se)
 • Brunnsborrning f r s kra anl ggningar och vattenf rbrukning. (sigbritt.se)
 • Service och f rs ljning av luftkonditionering, kyl och frysanl ggningar. (sigbritt.se)
 • Export av varor och tj nster best r av transaktioner av varor och tj nster (f rs ljning, byte, g vor, donationer) mellan inhemska och utl ndska subjekt. (tilastokeskus.fi)
 • N r den v rdefulla biologiska m ngfalden f rsvinner, p verkas viktiga ekosystemtj nster, som till exempel vattenf rs rjning. (wwf.se)
 • F rsta f rs ket med optisk telegraf i Sverige: en f delsedagsh lsning till kungen skickas fr n Katarina kyrktorn till Drottningholms slott. (gramma.xyz)
 • Naturv rdsverket har i en studie kommit fram till vad som vi i Sverige beh ver g ra f r att f en r ttvis och ekologiskt h llbar livsmedelsf rs rjning. (ecoprofile.se)
 • Den riktar sig till alla som beh ver grundl ggande kunskaper om de olika tekniska system som finns f r uppv rmning, kylning, ventilation och vattenf rs rjning i en byggnad. (adlibris.com)
 • Vattenfr gor r i fokus i m nga sammanhang och jag upplever att behovet av vattenf rvaltning kar hela tiden. (idrelay.com)
 • Service p jord,berg och fr nluftv rmepumpar, f rs ljning och instalation av Hitachi luftv rmepumpar. (sigbritt.se)
 • tg rder som utf rs f r att avvattna mark, n r fr ga inte r om avledande av avloppsvatten, f r att s nka eller tappa ur en sj eller f r att skydda mot vatten, n r syftet med tg rden r att varaktigt ka en fastighets l mplighet f r n got visst ndam l. (notisum.se)