• T ex så har USA och framförallt Kalifornien drabbats hårt av torka, vattenbrist och extrema skogsbränder p.g.a. klimatförändringar. (waterlogic.se)
 • Det innebär också om att förbereda sig inför eventuell vattenbrist under sommar och höst. (sgu.se)
 • SGU och SMHI har utvecklat tjänsten Risk för vattenbrist. (skl.se)
 • SKL samlar här råd till kommuner om hur de kan förebygga vattenbrist på kort och lång sikt. (skl.se)
 • HÄSSLEHOLM Den nationella vattenkatastrofgruppen manar kommuner och länsstyrelser att förbereda sig på en möjlig vattenbrist i sommar. (nsk.se)
 • Föroreningar som har spridits via luft och vatten spelar en väldigt stor roll när det kommer till vattenbrist . (waterlogic.se)
 • Grundvattennivåerna sjunker på många håll i landet och under sommaren ökar risken för vattenbrist. (skl.se)
 • Det handlar bland annat om att göra en risk- och sårbarhetsanalys, RSA, och att överväga prioriteringar vid vattenbrist. (skl.se)
 • Medan vissa städer i Indien är hårt drabbade av vattenbrist är det inte alls ett problem i andra delar av landet. (di.se)
 • vilka delar av landet som kan beröras av vattenbrist. (svensktvatten.se)
 • Det råder vattenbrist i stora delar av Sverige och i och med klimatförändringarna kommer det att bli allt viktigare att spara på vattnet i framtiden. (sverigesradio.se)
 • ÖVERTORNEÅ: Det är vattenbrist i delar av Övertorneå kommun. (hbwebben.se)
 • Stora delar av landet hotas av vattenbrist eftersom det har kommit för lite regn och snö de senaste två åren. (eskilstuna.se)
 • De senaste åren har delar av Sverige drabbats av vattenbrist. (ri.se)
 • I en nyligen publicerad artikel på Dagens Nyheters webbplats varnas läsarna för att stora delar av landet riskerar att drabbas av vattenbrist till sommaren. (kth.se)
 • I sommar väntar med stor sannolikhet en ännu mer omfattande vattenbrist, då stora delar av landet har historiskt låga grundvattennivåer och ovanligt små vattenflöden. (vattencentrum.se)
 • Många sjöar torkade ut och vattenbrist rådde i stora delar av Sverige. (kolsyratvattennu.se)
 • Det är bakgrunden till att stora delar av landet hotas av vattenbrist. (j-rice.info)
 • Stora delar av Sverige kan komma att drabbas av vattenbrist i sommar. (dh.se)
 • Under det senaste regionala samverkansmötet om vattenbrist (2018-10-25) framkom det att läget i de allmänna vattentäkterna ser olika ut i olika delar av länet men att alla har låga vattennivåer för årstiden. (lansstyrelsen.se)
 • Våtmarker spelar en viktig roll för att förebygga torka och vattenbrist. (regeringen.se)
 • Här kan du läsa om hur torka och vattenbrist påverkar naturen och miljön, samt vad du kan göra för att förbättra situationen. (naturvardsverket.se)
 • Naturvårdsverkets roll är att bidra med kunskap om hur landlevande växt- och djurarter i våra olika naturtyper påverkas av torka och vattenbrist, samt hur utvecklingen påverkas av klimatförändringarna. (naturvardsverket.se)
 • Torka och vattenbrist är en av effekterna klimatförändringarna kan få på lång sikt. (naturvardsverket.se)
 • I det Åtgärdsprogram 2016-2021 och i Åtgärdsprogram 2021-2027 som vi nu samråder kring finns ett antal åtgärder som har koppling till torka och vattenbrist, särskilt när det gäller dricksvattenförsörjningen. (vattenmyndigheterna.se)
 • Är torka och vattenbrist det nya hotet mot landsbygden? (solidtango.com)
 • HÄSSLEHOLM Den nationella vattenkatastrofgruppen manar kommuner och länsstyrelser att förbereda sig på en möjlig vattenbrist i sommar. (nsk.se)
 • Det innebär också om att förbereda sig inför eventuell vattenbrist under sommar och höst. (sgu.se)
 • Myndigheter påstås varna för att det blir vattenbrist i sommar, efter två förmodat torra vintrar. (cornubot.se)
 • Förbered dig på att det kan bli vattenbrist där just du befinner dig under sommar och höst. (vattencentrum.se)
 • Att regeringen agerade då berodde på att grundvattennivåerna varit låga både 2016 och 2017 och att åtgärder behövde vidtas - något som blivit än mer påtagligt denna sommar med extrem torka och ytterligare lägre grundvattennivåer med vidhängande vattenbrist. (statskoll.se)
 • Med för lite nederbörd riskerar vi att få vattenbrist i sommar. (tv4.se)
 • Risken för vattenbrist under sommaren 2018 bedömdes tidigt under våren därmed vara mindre än under 2016 och 2017. (lansstyrelsen.se)
 • Under 2017 fick Italiens huvudstad Rom ransonera vattnet och EU uppskattar att minst 11 procent av Europas befolkning påverkas av vattenbrist. (di.se)
 • Redovisning av regeringsuppdraget Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017). (havochvatten.se)
 • Havs- och vattenmyndigheten fick den 29 juni 2017 ett regeringsuppdrag att utreda möjligheter, förutsättningar och konsekvenser av att införa föreskrifter om rätt att under allvarliga och akuta förhållanden begränsa tillstånd att bortleda vatten för att undvika att allvarlig vattenbrist uppkommer. (havochvatten.se)
 • Jag har inget minne av någon vattenbrist i min brunn det året och väljer därmed att inte oroa mig för 2017 heller. (cornubot.se)
 • Nästan en fjärdedel av världens befolkning lever i länder som hotas av vattenbrist. (di.se)
 • 2030 riskerar 45 städer med sammanlagt 470 miljoner invånare att hotas av vattenbrist. (di.se)
 • Även om det i stor utsträckning är storstäder som hotas av vattenbrist kan det även finnas problem i mer glesbefolkade områden. (di.se)
 • SKL samlar här råd till kommuner om hur de kan förebygga vattenbrist på kort och lång sikt. (skl.se)
 • Stora evenemang under sommaren gör att många kommuner drabbas av vattenbrist. (sverigesradio.se)
 • Regeringen föreslår också att SMHI och SGU ska få medel för att genomföra en kunskapshöjande kampanj riktad till landets kommuner för att ytterligare stötta det förebyggande och praktiska arbetet med situationer kopplat till vattenbrist och torka. (sgu.se)
 • Sveriges kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter gör redan idag många åtgärder med koppling till vattenbrist, ett antal av dessa ryms inom vattenförvaltningsarbetet. (vattenmyndigheterna.se)
 • Planera och prioritera, är hennes råd till kommuner som riskerar att drabbas av vattenbrist. (swedishwaterhouse.se)
 • Så baserat på det kan det förstås bli vattenbrist för de som hämtar sitt vatten ur grundvattnet, dvs enskilda brunnar och vissa kommuner lokalt. (cornubot.se)
 • Flera kommuner börjar nu få vattenbrist och inför bevattningsförbud. (sandvikenenergi.se)
 • Fråga 2019/20:591 Åtgärder mot vattenbrist av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Mikael Damberg S Nästan var fjärde kommun som har svarat på en enkät från Ekot upplever att problemen med vattenbrist blivit större. (riksdagen.se)
 • Men kommunen uppmanar ändå invånarna, framför allt fastighetsägare med privata brunnar, att använda vattnet sparsamt för att undvika vattenbrist om läget fortsätter att hålla i sig. (eskilstuna.se)
 • Vid vattenbrist är dock risken större att ditt vattenuttag orsakar skada. (jordbruksverket.se)
 • Är det mindre nederbörd då ökar risken för vattenbrist. (j-rice.info)
 • Risken för vattenbrist är större för dig med egen brunn eftersom brunnsvattnet tas från grundvattnet. (nynashamn.se)
 • Men ändå såg vi förra året att vattenbrist var ett problem. (di.se)
 • Under april och maj då några av de viktigaste grödorna skulle behöva växa, har vattenbrist blivit ett stort problem. (mynewsdesk.com)
 • Tack vare att Sandviken Energi använder ytvatten har vi inga problem med vattenbrist, däremot påverkas vårt dricksvatten av yttre förhållanden. (sandvikenenergi.se)
 • I tider av vattenbrist borde vi kanske prata om det istället. (blogspot.com)
 • Särskilt i dessa tider av vattenbrist… men alltid förstås… För vem vill bli magsjuk av dricksvatten? (kth.se)
 • Myndigheterna stängde av vattnet i kranarna på flera håll på grund av vattenbrist. (di.se)
 • Vattenbrist kan vara kopplat till ytvatten, grundvatten och markvatten. (jordbruksverket.se)
 • Världsekonomin och överbefolkning är två faktorer som ytterligare spär på världens vattenbrist. (waterlogic.se)
 • Kapstadens akuta vattenbrist slår mot turisterna - men restriktionerna skapar en gemenskap. (aftonbladet.se)
 • Men de senaste årens vattenbrist har visat att obegränsad vattentillgång inte är helt givet. (lansstyrelsen.se)
 • Här kan du läsa mer om vad som händer vid vattenbrist och hur du kan hantera situationen. (jordbruksverket.se)
 • Det är första gången i världen som tekniken med en artificiell glaciär testas för att minska vattenbrist och är ett samarbete mellan forskare i Indien och Luleå tekniska universitet. (mynewsdesk.com)
 • Det är vanligt att vissa platser har vattenbrist sommartid. (gotland.se)
 • Bland städer med fler än tre miljoner invånare hotas i dag 33 av vattenbrist, så kallad vattenstress, enligt en ny sammanställning av World Resources Institute. (di.se)
 • Regeringen beslutade på torsdagen att länsstyrelserna både ska undersöka läget, även lokalt, och redovisa hur vattenbrist kan förebyggas och hanteras. (aftonbladet-cdn.se)
 • Länsstyrelserna ska enligt regeringsbeslut undersöka läget, även lokalt, och redovisa hur vattenbrist kan förebyggas och hanteras. (texttv.nu)