• Här finner du blanketter och information om vanliga tjänster inom avfall, vatten och avlopp. (dalavattenavfall.se)
 • Taxan påverkas bland annat av en ny skatt på att bränna avfall och stora investeringar inom vatten och avlopp. (goteborg.se)
 • Knivsta kommun väljer att gå vidare med sina planer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp på landsbygden - samtidigt som regeringen diskuterar en lagändring i frågan. (unt.se)
 • Vi har hamnat i en situation där byggnation på landsbygden försvåras på grund av VA-lagstiftningarna (vatten och avlopp, reds. (unt.se)
 • Björn-Owe Björk hade därför hoppats att Knivsta kommun skulle avvakta med beslutet om att bygga ut kommunalt vatten och avlopp på landsbygden, men det togs ändå. (unt.se)
 • Varför ska vi som redan har vatten och avlopp betala dessa summor, säger han. (unt.se)
 • Kommunen har flera pågående planprojekt utanför tätorten som fastnar på att det ska vara kommunalt vatten och avlopp, vilket kostar miljontals kronor. (unt.se)
 • Miljöbalken: Fastighetsägaren är skyldig att ha godkänt vatten och avlopp. (unt.se)
 • För att koppla på vatten och avlopp på din fastighet behöver du skicka in handlingar till oss. (gotland.se)
 • Beroende på om du ska ha enskilt vatten och avlopp eller om du ska kopplas på det kommunala nätet ser processen lite olika ut. (gotland.se)
 • I länklistan har vi samlat nyttiga länkar för dig som ska ansluta vatten och avlopp till din fastighet. (gotland.se)
 • Om byggnaden ska ha enskilt vatten och avlopp måste du redovisa att platsen är lämplig för detta. (gotland.se)
 • Ligger fastigheten inom ett område med kommunalt vatten och avlopp vänder du dig till kundtjänst för vatten och avfall (telefonnummer 0498-26 90 00, knappval 2). (gotland.se)
 • Om du ska koppla på kommunalt vatten och/eller avlopp, behöver du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. (gotland.se)
 • Tänk hur din vardag skulle se ut om du inte hade vatten och avlopp i din bostad, eller om regnvattnet samlades på gator och torg utan avrinning till dagvattennätet! (linkoping.se)
 • Det är möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp i de flesta av Linköpings tätortsområden. (linkoping.se)
 • Vänd dig till dem om du har frågor om anslutning till ledningsnätet eller andra frågor om kommunalt vatten och avlopp. (linkoping.se)
 • I Borås Stad är det kommunala bolaget Borås Energi och Miljös ansvarig för vatten och avlopp. (boras.se)
 • Kommunalt vatten och avlopp hanteras av VA SYD. (lund.se)
 • Vatten och avlopp finansieras endast av avgifter. (karlshamn.se)
 • Här kommer vi efter hand att publicera information om hur utbyggnaden av vatten och avlopp för respektive påbörjat utbyggnadsområde - Granefors, Brorstorp och Ire . (karlshamn.se)
 • Rinnande rent vatten ur kranen är något vi i Sverige tagit för givet under många decennier. (kth.se)
 • Varje år dör 1,8 miljoner barn i sjukdomar som hade kunnat undvikas om de haft tillgång till rent vatten. (svt.se)
 • Axeltorpsbäcken är en naturligt slingrande och forsande bäck med klart och rent vatten och forsdimma. (lansstyrelsen.se)
 • Vi arbetar för att göteborgarna alltid ska ha rent vatten i kranen, att soporna tas om hand på ett miljövänligt sätt och att stadens avloppsvatten leds bort till reningsverket. (goteborg.se)
 • Rent vatten är viktigt för en högproducerande ko. (arla.se)
 • Därefter fick vi träffa en familj som hade varit sjuka, för de hade haft problem med att skaffa rent vatten, men nu hade det mycket bättre. (redcross.se)
 • Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. (sweco.se)
 • Tillgång till rent vatten är något som vi gärna tar för givet. (europa.eu)
 • Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet, men en tiondel av världsbefolkningen har inte tillgång till rent vatten. (wateraid.org)
 • Trots det saknar 785 miljoner människor tillgång till rent vatten, vilket innebär ungefär var tionde människa på jorden. (wateraid.org)
 • 785 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten. (wateraid.org)
 • Tillgång till rent vatten är grundläggande för alla samhällen, och brist på rent vatten får konsekvenser inom många områden. (wateraid.org)
 • Tillgång till rent vatten är helt avgörande för en fungerande sjukvård. (wateraid.org)
 • Trots det saknar många sjukvårdsinrättningar (sjukhus, hälsokliniker, vårdcentraler) i låginkomstländer rent vatten. (wateraid.org)
 • Utan rent vatten riskerar patienter att drabbas av infektioner, sjukhusen är svåra att städa och sjukvårdspersonal kan inte tvätta händerna mellan patienter. (wateraid.org)
 • Bristen på rent vatten påverkar individers liv och samhällens utveckling. (wateraid.org)
 • Rent vatten är helt grundläggande för ekonomisk utveckling, sjukvård, utbildning, kvinnors rättigheter och människors hälsa. (wateraid.org)
 • Tillgång till rent vatten är en grundläggande mänsklig rättighet. (wateraid.org)
 • Nästan hälften av sjukvårdsinrättningarna i låginkomstländer saknar tillgång till rent vatten. (wateraid.org)
 • Allt vi behöver är säker tillgång till rent vatten nära vårt hus. (wateraid.org)
 • När Zaituni födde saknade sjukhuset rent vatten och möjlighet till bra hygien, vilket ökar risken för infektioner. (wateraid.org)
 • Med en gåva på 200 kronor i månaden ser du till så att en person får rent vatten - varje månad. (wateraid.org)
 • Efterfrågan på rent vatten globalt ökar snabbt. (sebgroup.com)
 • Bekämpa klimatförändringen, Rent vatten och sanitet och God utbildning åt alla. (sebgroup.com)
 • Nyligen investerade vi i en hållbarhetsfond från Världsbanken riktad mot städer, för rent vatten och förnybar energi. (sebgroup.com)
 • Rent vatten i kranen och rening av avloppsvatten förtjänar större uppskattning än det vanligtvis får. (linkoping.se)
 • För att fördjupa och bredda kunskap samt lösa ingenjörsvetenskapliga problem arbetar vi tillsammans med vatten- och energisektorn i vår strävan att bidra till en hållbar samhällsutveckling. (chalmers.se)
 • Arbetsgruppen Mark och vatten inom avdelningen för miljö- och hälsoskydd arbetar bland annat med: förorenade områden, avfallsanläggningar, avfallsförbränning, kommunala avloppsreningsverk och dagvatten. (malmo.se)
 • Kommunerna arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till friskt vatten i kranen. (skl.se)
 • Vatten är transparent och således kan vattenväxter leva i vattnet eftersom solljuset kan nå dem. (wikipedia.org)
 • Det var i vattnet livet en gång började, så det är inte särskilt förvånande att alla levande varelser på vår blå planet behöver vatten. (europa.eu)
 • Att exempelvis vandra på Sternö och sitta nere vid vattnet och titta ut över närmast oändligt vatten - rent balsam för själen. (nsk.se)
 • Med Titthålet i Korsgatan vill vi visa det arbete som gör det möjligt att få el och vatten till våra hus och lägenheter i Göteborg. (goteborg.se)
 • Vatten miljö teknik, WET, bedriver forskning i frågor rörande vatten i samhället, från dricksvatten till processteknik, miljöteknik och hållbar utveckling. (chalmers.se)
 • I Europa förbrukar vi miljarder kubikmeter vatten varje år, inte bara som dricksvatten utan även i jordbruket och tillverkningsindustrin, för värme och kyla, inom turismen och andra tjänstesektorer. (europa.eu)
 • För att du ska ha aktuell kunskap om vilken kvalitet ditt dricksvatten håller bör du provta ditt vatten med några års mellanrum. (danderyd.se)
 • Avgiften för dricksvatten måste fördubblas inom de närmsta 20 åren, anser branschorganisationen Svenskt Vatten. (dn.se)
 • De som inte har kommunalt vatten får oftast sitt dricksvatten från egen brunn. (boras.se)
 • Vilka djur du kan hitta i vatten som är djupt eller grunt? (malmo.se)
 • I avdelningen Våra vatten får du chansen att upptäcka djur och naturmiljöer som vi kan hitta här i Sverige. (malmo.se)
 • Det kan du hitta hos ditt lokala SV. (sv.se)
 • Att vara i vatten ger ju också en viktlättnad, vilket gör det enklare att röra sig med sin otympliga mage och lättare att hitta den ställning som för tillfället gör minst ont. (expressen.se)
 • På många håll i världen är det kvinnors och flickors ansvar att hitta och hämta vatten. (wateraid.org)
 • Därför samlar ÅF nu nyheter och case kring vatten som vi jobbat med de senaste åren. (afconsult.com)
 • Ibland hör man att man inte får föda barn i vatten i Sverige. (expressen.se)
 • Ibland hör man att man inte får föda i vatten i Sverige, men det stämmer alltså inte? (expressen.se)
 • I Sverige har vi under många år haft lyxen att ha i princip obegränsad tillgång till vatten till mycket låg kostnad. (afconsult.com)
 • Vatten är vårt viktigaste livsmedel och naturens effektivaste transportör. (trafikverket.se)
 • Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden, och är även vårt viktigaste livsmedel. (sigtuna.se)
 • Vatten är en av jordens viktigaste naturresurser och vi är beroende av att det är rent och fritt från skadliga ämnen. (sweco.se)
 • Vatten - vårt viktigaste livsmedel! (gotland.se)
 • De viktigaste kemiska och fysikaliska egenskaperna hos vatten är: Vatten är en lukt- och smaklös vätska i standardtryck och -temperatur. (wikipedia.org)
 • Jag ville att min bild på temat eld och vatten skulle spegla min personlighet, hurdan jag är ( enligt egen uppfattning åtminstone). (nsk.se)
 • Visste du att det simmar hajar och rockor i våra svenska vatten? (malmo.se)
 • Klimatförändringen kan ha stor inverkan på tillgången och kvalitet av foder och vatten. (sva.se)
 • Förändrade nederbördsmönster (kraftiga regn, storm och torka) och ökade medeltemperaturer kan orsaka bristande tillgång på foder och vatten samt kvalitetsförsämring. (sva.se)
 • Den pågående klimatförändringen medför höjd medeltemperatur och förändrade nederbördsmönster (kraftiga regn, storm och torka) som kan orsaka både bristande tillgång och försämrad kvalitet på foder och vatten. (sva.se)
 • Förändrade nederbördsmönster (kraftiga regn, storm och torka) och ökade medeltemperaturer kan även orsaka bristande tillgång till på foder och vatten till följd av missväxt och sinande brunnar. (sva.se)
 • #Biltvättarhelgen startades av Svenskt Vatten 2014 för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats. (svensktvatten.se)
 • Avdelningen för vatten- och miljöteknik forskar och utbildar för att öka kunskapen om och förbättra användningen av naturliga och tekniska system för hantering av vatten-, mark- och geologiska resurser. (kth.se)
 • Dessa ämnen kan därigenom spridas till mark och vatten. (trafikverket.se)
 • Jag vill önska dig välkommen till kursen Miljöstörningar i mark och vatten, 15 hp. (umu.se)
 • I naturen bör denna process, frysförluster av vatten pga infrysning, finnas på många ställen tex vid en sjös isläggning, tillfrysning av mark, återfrysning av snö efter blidväder eller dagsmeja, återfrysning i och under ett snötäcke där instrålningen givit en lokal uppvärmning med följande smältning. (smhi.se)
 • Vid sidan av påtagliga fördelar bidrar en förlängd betesperiod till ökad exponering av betesdjuren för smittor i miljön, såväl vektorburna som från vilda djur, mark och vatten. (sva.se)
 • Enligt lag ska man ha kommunalt vatten om man har 10 till 20 grannar, eller fler. (unt.se)
 • Att vi inte kan upprätthålla en god kvalitet på det vatten och foder som våra produktionsdjur konsumerar, kan i sin tur kan ha effekt på såväl djurhälsa som avkastning och livsmedelssäkerhet. (sva.se)
 • För den som gillar kolsyrat vatten till maten blir det billigare att göra eget kolsyrat vatten i kolsyremaskinen än att dagligen köpa flaskor i butik - bekvämare blir det också. (cdon.se)
 • Det kan till exempel handla om ärenden där byggnaden har haft eget vatten, men nu ska anslutas till det kommunala ledningsnätet. (gotland.se)
 • En ide som av J. Nilsson och N. Sjödin (1986) testats är att vatten vid infrysning avger extra många molekyler, dvs förlorar energi, vilket leder till volymminskning. (smhi.se)
 • Mer än 70 procent av jordens yta är täckt av vatten. (europa.eu)
 • Vatten är en på Jorden allmänt förekommande kemisk förening , bestående av väte och syre , som är nödvändig för allt känt liv . (wikipedia.org)
 • Liv på jorden började en gång som liv i vatten, det vatten som nu täcker två tredjedelar av jordens yta. (nrm.se)
 • Bladen hade gulnat och jorden skrek efter vatten men ingen hörde. (sourze.se)
 • Vatten förekommer på jorden i alla de tre vanliga aggregationstillstånden: vattenånga och moln i himlen, havsvatten och isberg i polarhaven, glaciärer och floder i bergen, och vätska i akviferen i marken. (wikipedia.org)
 • I krissituationer är förorenat vatten en av de vanligaste smittspridarna av mag- och tarmsjukdomar. (borlange.se)
 • Eftersom fossilt vatten inte är en förnyelsebar resurs betraktas utvinning av dessa reservoarer som jämförbart med gruvdrift och oljeutvinning. (wikipedia.org)
 • Våra vatten är en livsviktig resurs och vattenstatus är därför oerhört viktigt att kontrollera. (landskrona.se)
 • Varje dag dör runt 800 barn under fem års ålder av sjukdomar som de har drabbats av på grund av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. (wateraid.org)
 • Vissa bruk har påverkats av svårigheter i form av bristande tillgång på vatten och förhöjda vattentemperaturer, och vi ser ansvarsfull vattenhantering som ett allt viktigare område. (storaenso.com)
 • Inom kärnkraftsindustrin kallas vanligt vatten lättvatten för att skilja det från tungt och halvtungt vatten . (wikipedia.org)
 • Vanligt vatten är ett ämne med ovanliga egenskaper. (nrm.se)
 • Nästan 310 000 barn dör varje år av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet. (wateraid.org)
 • Det leder till att människor tvingas dricka smutsigt vatten, något som är förenat med livsfara. (wateraid.org)
 • Där kan du få hjälp med att se på möjligheter att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt få information om tillvägagångssätt och kostnader. (gotland.se)
 • Om du bor i någon av Borås tätorter så har du förmodligen tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet. (boras.se)
 • Om det blir brist på vatten kan kommunen ställa ut vattentankar på bestämda platser, dit du får gå för att själv hämta vatten i egna dunkar. (borlange.se)
 • Det är sedan länge känt att vatten kan hållas flytande ända ner till minus 40 grader Celsius. (fof.se)
 • Sammanlagt används 160 miljarder ton fossilt vatten årligen i Kina, Indien, Nordafrika, Saudiarabien och USA. (wikipedia.org)
 • Carl-Henric Svanberg är inte ensam om att ha hamnat på djupt vatten av svenskar som tagit steget ut i världen, skriver företagshistorikern Ronald Fagerfjäll i Dagens Industri. (nyteknik.se)
 • På kusten hade Björkängs badplats i Varberg otjänligt vatten vid senaste mätningen. (gp.se)