• Den fungerar genom att blockera effekten av ett protein som kallas vaskulär endotelcellstillväxtfaktor (VEGF). (apoteket.se)
  • Man har använt en speciell antikropp för att blockera en tillväxtfaktor som krävs för att bilda kärl, kallad vaskulär endotelcellstillväxtfaktor, VEGF. (fof.se)
  • 1999). En annan studie visade att polymorfism hos vaskulär endotelcellstillväxtfaktor (VEGF) 936 ökade risken för tjocktarmscancer endast hos kvinnor (Bae, SJ et al. (genderedinnovations.se)
  • Etiologin är något oklar men tros vara resultatet av en translokation där ett ubiquitinspecifikt proteas blir överuttryckt vilket leder till aktivering av matrixmetalloproteinaser som remodellerar benmatrix och ökar vaskulär endotelcellstillväxtfaktor (VEGF). (ortobas.se)