• Panzyga är en lösning med humant normalt immunglobulin (IgG) (lösning innehållande humana antikroppar) för intravenös användning (infusion i en ven). (apoteket.se)
 • om du är allergisk mot humant normalt immunglobulin eller något annat innehållsämne i Panzyga (anges i avsnitt 6). (apoteket.se)
 • Octagam är en lösning innehållande humant normalt immunglobulin (IgG) (lösning innehållande humana antikroppar) för intravenös administrering (infusion i en ven). (kronansapotek.se)
 • Humant normalt immunglobulin (IVIg) som finns i Octagam kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. (kronansapotek.se)
 • 3 Innehåll Bevisgraderingssystem Varningstecken för primär immunbrist hos barn och vuxna Antikroppsbrister X-kromosombunden agammaglobulinemi (Brutons sjukdom, XLA) Variabel immunbrist (Common variable immunodeficiency, CVID). (docplayer.se)
 • PIOs forskningsstöd 2019 tilldelades Karan Golestani, Doktorand vid Infektionsmedicin vid Lunds universitet för sin forskning om tidig identifiering av variabel immunbrist, CVID. (pio.nu)
 • Det kan inträffa även om du har fått humant immunglobulin tidigare och tålt det bra. (apoteket.se)
 • Du kan vara allergisk (överkänslig) mot immunglobulin utan att veta om det. (apoteket.se)
 • Tala före behandling om för din läkare eller sjukvårdspersonal om du har brist på immunglobulin typ IgA. (apoteket.se)
 • Patienten återinsjuknade hösten 2010, men svarade bra på tidigt insatt behandling med kortison och intravenöst immunglobulin. (lakartidningen.se)
 • Våra forskare testar även gränserna för vår plattform med ett immunglobulin med dubbel variabel domän, DVD-Ig™, för att försöka förstärka behandlingseffekten genom att leverera två antikroppar i ett enda läkemedel. (abbvie.se)
 • om du har brist på immunglobulin A (IgA‑brist) och om du har utvecklat antikroppar mot immunglobulin av typen IgA. (apoteket.se)