• Man kan få känslor av ökad energi, vakenhet och medvetenhet. (svt.se)
 • Mindre doser kan ge känslor av ökad energi, vakenhet och medvetenhet. (drugsmart.com)
 • Medvetenhet och vakenhet från människor som kan bidra med förändringar bör försvara dessa barn. (immi.se)
 • En grundtanke med metoden är att personen som kör ska öka sin medvetenhet och vakenhet. (anhoriga.se)
 • Koffein stimulerar det centrala nervsystemet vilket bidrar till ökad energi, vakenhet och medvetenhet. (drugsmart.com)
 • Allt vittnar tillräckligt om ägarens vakenhet och energi. (wikipedia.org)
 • Bergkristallens energi symboliserar klarhet, vakenhet, balans och samklang. (tidningennara.se)
 • Det ger en ökad vakenhet och därmed en känsla av ny energi och välbefinnande. (kurera.se)
 • Vår forskargrupp kunde tidigt visa att sömnbrist i sig - i form av en natts vakenhet - ger epigenetiska förändringar i de klockgener som styr vävnaders dygnsrytmer. (uu.se)
 • Dagsljus styr regleringen av melatonin, därför kan det vara bra (både för sömn och vakenhet) att vistas utomhus minst en halvtimme mitt på dagen. (netdoktor.se)
 • Melatonin är det hormon som styr dygnsrytmen och kontrollerar sömn och vakenhet. (viktvaktarna.se)
 • L-arginin påverkar olika delar i hjärnan, bland annat den som styr vakenhet och som har inverkan på hjärnans blodflöde. (kurera.se)
 • Vakenhet karaktäriseras av det är ett medvetandetillstånd med visst mönster av aktivitet i hjärnan, där individen är medveten om och reagerar på omgivningen på ett sammanhägande sätt, exempelvis genom kommunikation, rörelse och födointag. (wikipedia.org)
 • Stress och aktivitet är faktiskt sömnens motsats - inte vakenhet. (umu.se)
 • Amfetaminer stimulerar centrala nervsystemet och ökar därigenom vakenhet och fysisk aktivitet. (ltblekinge.se)
 • Koffein - ökar vakenhet, reaktionssnabbhet och koncentrationsförmåga. (mmsports.se)
 • Koffein bidrar till ökad vakenhet och koncentration. (mmsports.se)
 • Den innehåller även koffein (15mg/100ml) för ökad vakenhet och B12 för att minska trötthet och utmattning. (mynewsdesk.com)
 • Ljuset reglerar många processer i kroppen, bland annat styrs vår sömn och vakenhet. (ka.se)
 • Han bidrar med en helt ny vakenhet i vardagen. (adlibris.com)
 • Stimulerar "vakenhets och alarmcentrum"  höjer vakenhet och samtidigt lugnande. (slideserve.com)
 • Fel på banan kan nästan alltid härledas till antingen framåtdrift, vakenhet eller balans. (tidningenridsport.se)
 • Vårt arbete visar på definitiva bevis för att det är de delar av hjärnan som främjar vakenhet som degenererar på grund av ansamling av tau i sjukdomsutvecklingens allra första fas", säger Lea Ginberg, verksam vid University of California, San Francisco, USA, i ett pressmeddelande. (sn.se)
 • Det verkar som att detta system som främjar vakenhet är särskilt sårbart vid Alzheimers sjukdom. (nyheter24.se)
 • Sömnigheten varierar ofta under dagens lopp, just i samband med en vanlig kortvarig läkarundersökning kan barnet ha en alldeles normal vakenhet. (netdoktor.se)
 • Studien har mer specifikt kartlagt att demens redan på ett tidigt stadium bryter ner samtliga områden i hjärnan som annars främjar dag-vakenhet. (nyheter24.se)
 • Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som rubbar hjärnans reglering av sömn och vakenhet. (svt.se)
 • Dessa förändrade nivån av vakenhet är också inom förvirringstillstånd eller även kallad amencial. (radenwarde.com)
 • Det är en så kallad neuropeptid som reglerar sömn och vakenhet. (fof.se)
 • Under de tre senaste decennierna har han studerat mönster av sömn och vakenhet hos bananflugan. (expressen.se)
 • Medborgarnas vakenhet och anmälningar om misstänkta försummelser av djurskyddslagstiftningen tycks ha ökat de senaste åren. (evira.fi)
 • Ger klarhet, tydlighet, boostar hela energisystemet och höjer medvetandenivån och känslan av vakenhet. (tidningennara.se)