• 2013: KS stoppar alla fortsatta operationer med syntetiska luftstrupar. (doktorn.com)
 • Förutom de fyra ifrågasatta operationer med syntetiska luftstrupar som Paolo Macchiarini utförde på sjukhuset genomförde han ett antal operationer på toraxkliniken av patienter med cancer i strupen samt en handfull operationer på ÖNH-kliniken. (lakartidningen.se)
 • Detta är vansinne, vi är mer pålästa än ni tror, vacciner är en myt och skapar sjukdomar! (newsvoice.se)
 • Det finns många års studier som visar att vacciner orsakar just de sjukdomar som de påstår att de skall förebygga samt att de även orsakar fler sjukdomar. (blogspot.se)
 • Självklart är det allvarligt att vacciner orsakar sjukdomar och i fallet med polio där vaccinet även tillför fler dödliga virusstammar. (blogspot.se)
 • De substanser som omfattas av dopningslagen är syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon samt kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. (norsjo.se)
 • 1 § Denna lag gäller a) syntetiska anabola steroider, b) testosteron och dess derivat, c) tillväxthormon, d) kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. (luleaak.se)
 • Så länge det inte finns vacciner som är säkra kan ju staten komma och försöka vaccinera min familj.Men dom får räkna med att jag skjuter skarpt om de försöker ta sig in i mitt hem. (newsvoice.se)
 • Idag finns vacciner mot geting och bi samt de luftburna gräs, björk, katt och kvalster, med effekt som varar cirka 10 år. (ki.se)
 • Den biotekniska industrin har även skapat andra syntetiska virus… att nämna Pertussis - kikhosta. (blogspot.se)
 • Whamisas organic fruits peeling finger mitt: sebum care innehåller 97,20% ekologiska beståndsdelar och är befriad från artificiella färgämnen, konserveringsmedel, petrokemikalier, parabener och andra syntetiska ämnen och mjukgörare. (purehabit.se)
 • Det handlar både om att utveckla mediciner och vacciner, men även erbjuda råd och verktyg som kan hjälpa dig och dina närmaste att leva ett längre och friskare liv. (pfizer.se)
 • Samtidigt säljs det giftiga mediciner och vacciner ganska ohejda t. (dagenshomeopati.se)
 • 1901 designar Frederick Taylor Gates "Rockefeller Institute för Medical Research", där man kommer fram till att oljederivat kan användas i tillverkningen av syntetiska mediciner. (2000tv.se)
 • Varför dör barn när de vaccineras? (newsvoice.se)
 • Barn och ungdomar medicineras numera allt oftare med dessa syntetiska droger. (elchocker.se)
 • Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. (dinamediciner.se)
 • Nästan hälften av regionerna kommer att kräva att båda föräldrarna ger sitt samtycke när barn 12-15 år ska vaccineras mot covid-19. (lakartidningen.se)
 • såna som #INDUSTRIN tjänar #TRILJARDER på att droga våra barn med neurlogiska besvär , som de själva orsakat med sina vacciner o glyfosat, aspartam o fluor som speedar upp processen och släpper in det i hjärnan och gör en bokstavligen galen. (fightsickness.net)
 • Dessutom kan man frivilligt ansöka om centralt godkännande för biologiska läkemedel som inte är tillverkade med ovannämnda metoder (exv många vacciner, blod- eller plasmaderiverade produkter, enzymer, hepariner) om de innehåller en ny aktiv substans eller har en väsentlig terapeutisk, vetenskaplig eller teknisk innovation eller är av intresse ur patientsynpunkt. (lakemedelsverket.se)
 • Det går att självläka kroppen utan att proppa i sig syntetiska hormoner och piller, pengar som Boliden hellre ville använda i sin verksamhet. (alkakonst.se)
 • Hade det inte varit så mycket syntetiska kemikalier i maten skulle folk inte bli så överviktiga. (annikadahlqvist.com)
 • Det handlar ofta syntetiska cannabinoider ("Spice"-liknande) och centralstimulantia (som katinoner). (drugnews.nu)
 • Kött- och mjölkdjuren har trängts ihop inomhus till enorma stallar där de utfodras med onaturligt kraftfoder och syntetiska preparat för maximal tillväxt. (metabolhalsa.se)
 • Det pågår en global kraftsamling för att utveckla vacciner mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och den sjukdom det orsakar, covid-19. (pfizer.se)
 • Jag har aldrig under de 25 år som jag arbetat med att utveckla vacciner varit med om att kliniska studier startats så snabbt. (pfizer.se)
 • Detta genom att utveckla läkemedel, vacciner och strategier för att motverka konsekvenserna av ett utbrott. (lakartidningen.se)
 • Kontakta oss så utfärdar vi ett nytt för de vacciner som tagits på vår vaccinationsmottagning. (halsobolaget.se)
 • Detta syntetiska polio viruset som skapats av Biotech Labs är mer virulent, mer benäget att döda än den naturliga varianten. (blogspot.se)
 • Detta är ett samlingsnamn för såväl naturliga som syntetiska framställda ämnen som kan orsaka hallucinationer. (privatmedicin.se)
 • På samma sätt användes försöksdjur för att odla upp virus för att tillverka vacciner för djur. (forskautandjurforsok.se)
 • Projektet Gastrointestinala virus och nya effektiva orala vacciner som han nu startar tillsammans med tre professorskolleger vid Göteborgs universitet och Chalmers tilldelas 30 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). (liu.se)
 • Jag förstår henne självklart att hon lät mig vaccineras mot min vilja, trots att jag alltid haft en stark fobi för sprutor. (vaccin.me)
 • Feliway innehåller syntetiska kopior på de feromoner som katten använder för att signalera trygghet och harmoni. (aperca.se)
 • Feliway Classic Doftavgivare sprider en lösning med syntetiska kopior av kattens eget lugnande dofttämne, feromoner. (aperca.se)
 • Andelen flickor som hpv-vaccineras i Sverige varierar kraftigt beroende på var föräldrarna är födda samt deras utbildning och inkomst. (lakemedelsvarlden.se)
 • 100% fri från konserveringsmedel, dofter och syntetiska färgämnen. (purehabit.se)
 • Kinoloner och fluorokinoloner är syntetiska antibiotika som används för ett brett spektrum av bakterieinfektioner. (lakemedelsvarlden.se)
 • Även den kampen mot sjukligheten är nu på väg att förloras p.g.a. resistensutveckling och avsaknaden av fungerande nya antibiotikum och ökande allvarliga biverkningar från överanvändning av vacciner. (vaken.se)
 • Nödvändig omfattande forskning för att analysera sjukdomskällor och test experimentella droger eller vacciner under världsomspännande epidemier de senaste åren har varit nästan helt frånvarande i förekomsten. (sverigeapotek.eu)
 • Melanotan är två syntetiska peptidhormoner som stimulerar melanocyterna i kroppen att producera melanin, receptfritt cangil online. (apotekvarersverige.life)
 • Att vaccinera kan vara nödvändigt i livshotande situationer, men bör i övrigt endast utföras med omsorg. (ingridfranzon.com)
 • Jag var väl medveten om att ett flertal avlidit av denna influensa, men stod stark vid att inte vaccinera mig. (vaccin.me)
 • Att de smittsamma sjukdomarna minskat kan i stort sett tillskrivas upptäckten av naturmedlet penicillin i början av 1900-talet samt några få viktiga vacciner. (vaken.se)
 • 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar. (drugnews.nu)
 • All the new vaccines use patented genetically engineered synthetic material (GMOs) which are shot into people's DNA in the same manner as the biotech industry shoots GMOs into the DNA of seeds. (blogspot.se)