• Till skillnad från många andra vaccin tyder mycket på att även den som vaccineras efter att den utsatts för smitta kan skyddas från sjukdomen. (hd.se)
 • Barn med kroniska sjukdomar, framför allt de med ett starkt nedsatt immunförsvar, ska vaccineras i samråd med behandlande läkare. (trygghansa.se)
 • Själv vet hon inte hur hon skall kunna bevisa de barnsjukdomarna hon haft eller vilka vacciner hon redan har fått i Sverige. (kostdemokrati.se)
 • Alla vacciner som används i Sverige är godkända av Läkemedelsverket. (trygghansa.se)
 • Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. (aktiespararna.se)
 • Övriga vacciner kan ge liknande biverkningar som de ovan nämnda. (trygghansa.se)
 • Likadant kan man undra över eventuella biverkningar och konsekvenserna för t ex gravida om dessa hör till riskgrupperna som ska vaccineras. (claeskrantz.com)
 • Stockholms läns landsting har gjort en egen upphandling av vacciner och parallellt har en nationell upphandling av vissa barnvacciner genomförts. (janusinfo.se)
 • Enligt bipacksedel kan vissa vacciner slås ut av petapred? (apoteket.se)
 • Jag har svårt att tro att vacciner är verkningslösa (som vissa påstår) men frågan är väl om de gör mer skada än nytta eller tvärt om? (kostdoktorn.se)
 • I augusti 2018 började sjukvårdspersonalen i Kongo-Kinshasa att vaccinera med ebolavaccinet. (hd.se)
 • Den vaccinskeptiska skaran ökar, och det har visat sig att när människor får tillgång till allsidig information om vaccinernas risker och bristande effektivitet väljer många att varken vaccinera sig själva eller sina barn. (vaken.se)
 • Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. (aktiespararna.se)
 • Det sistnämnda är en sällsynt men fruktad komplikation, som dock är tusen gånger vanligare om barnet får sjukdomen mässling, än om det vaccineras. (trygghansa.se)
 • Vacciner - informationssida med länkar till vaccinportalen, prislista, upphandlade vacciner m.m. (nllplus.se)
 • Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och www.eurocine-vaccines.com . (aktiespararna.se)
 • Själv har jag funderat lite på att trots allt vaccinera, men att skjuta upp vaccinerna tills hon är ett år gammal. (kostdoktorn.se)
 • Med nationella vaccinationsprogram på plats för såväl barn som vuxna, samt användning av relevanta vacciner vid resor till länder med andra sjukdomsutmaningar, fortsätter vi inte bara arbetet med att utrota olika sjukdomar utan minskar också behovet av antibiotikabehandlingar - ett viktigt bidrag i kampen mot antibiotikaresistensutvecklingen. (lif.se)
 • Men det innebär även en ökad risk för sjukdomar och därför kan det vara viktigt att vaccinera sig. (netdoktor.se)
 • På grund av den minskande viljan att vaccinera sig drabbas människor helt i onödan av livshotande vaccinförebyggbara sjukdomar. (lakemedelsvarlden.se)
 • Vissa patienter har heller inte fått information om att de behöver vaccineras, säger Meliha C Kapetanovic, forskare i reumatologiska sjukdomar vid Lunds universitet. (vetenskaphalsa.se)
 • I det nationella vaccinationsprogrammet vaccineras vi mot åtta olika sjukdomar. (barntotal.se)
 • Fast om man redan lider av andra sjukdomar tycker jag absolut man ska vaccinera sig. (blogspot.com)
 • beQuoted nyhetsbrev: Emissionsaktuella Eurocine Vaccines inleder. (mynewsdesk.com)
 • Eurocine Vaccines vd Hans Arwidsson, som berättar mer om influensavaccinprojektet. (mynewsdesk.com)
 • Valberedningen i Eurocine Vaccines inför årsstämman 2017 har utsetts. (aktiespararna.se)
 • Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. (aktiespararna.se)
 • Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och www.eurocine-vaccines.com . (aktiespararna.se)
 • Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget. (aktiespararna.se)
 • Eurocine Vaccines verkar inom vaccinindustrin och söker en marknadsinriktad och analytisk person som vill plocka på sig meriterande erfarenheter vid sidan av studierna. (jobbjakt.se)
 • Under några månader måste vi sedan kunna vaccinera 100 000-150 000 personer om dagen! (nwt.se)
 • Vi vill göra allt vi kan för att så många som möjligt ska kunna vaccinera sig så snart som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S), som genom ett så kallat ordförandebeslut tagit beslutet att hjälpa till med logistiken kring vaccineringen. (harnosand.se)
 • Smittskyddet anser att du bör vaccinera dig om du arbetar nära personer som löper stor risk att bli allvarligt sjuka av influensa. (vgregion.se)
 • Från nästa vecka är det dags för personer med hemtjänst att börja vaccineras. (harnosand.se)
 • Allt fler struntar i att vaccinera sina husdjur. (nyheter24.se)
 • Nu rapporterar veterinärer över hela världen att allt fler djurägare struntar i att vaccinera sina husdjur. (nyheter24.se)
 • Allt färre småbarnsföräldrar låter vaccinera sina barn mot mässling, påssjuka och röda hund. (sverigesradio.se)
 • Både hund, katt och kanin vaccineras i väldigt stor skara. (nyheter24.se)
 • Illrar vaccineras framför allt mot valpsjuka precis som hund då det är en mycket farlig sjukdom med hög dödlighet. (arkenzoo.se)
 • Genom bland annat hembesök och personlig kontakt har barnavårdscentralen i Rinkeby lyckats få fler nyblivna föräldrar att vaccinera sina barn. (bohuslaningen.se)
 • Det är dags att vaccinera sig nu, innan influensan drar i gång på allvar. (aftonbladet.se)
 • Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. (aktiespararna.se)
 • Bör man vaccinera barn med flerfunktionsnedsättning mot influensa? (anhoriga.se)
 • Tog förra veckan upp problemet med att förstå redovisade effektmått och inte har det blivit lättare ju fler vacciner som blir godkända. (lif.se)
 • Hon vill inte utsätta sin dotter för fler vacciner. (kostdemokrati.se)
 • Ska alla flickor vaccineras mot papillomvirus? (fof.se)
 • Visa alla jobb hos Vaccina AB i Kungsbacka r du redo f r nya utmaningar och vill f chansen att jobba i ett snabbt v xande f retag med goda m jligheter att utvecklas? (vakanser.se)
 • 2019 är temat "Protected Together: Vaccines Work! (lif.se)
 • Från och med sommaren 2019 ska alla vårdgivare som vaccinerar på uppdrag av Region Stockholm beställa vacciner i beställningssystemet Proceedo. (vardgivarguiden.se)
 • Hemsjukvården i Höörs kommun vaccinerar alla boende medan personal vaccineras av vårdcentralens sjuksköterska. (hoor.se)
 • Och när EU undersökte vad ländernas medborgare kan och tycker om vacciner så toppade svenskarna kunskapsligan. (lakemedelsvarlden.se)
 • Vacciner räddar miljontals liv varje år och skyddar ännu fler från att insjukna i allvarliga åkommor som kan ha svåra, livslånga efterverkningar. (lif.se)
 • Förhållandet mellan kostnader och nytta varierar dock kraftigt beroende på vilka antaganden som görs om hur vanligt kikhosta är, hur bra vaccinet skyddar och hur stor andel barn som vaccineras. (sbu.se)
 • Där är också skepsisen större mot de vacciner som skyddar mot barnsjukdomar. (oresundsinstituttet.org)
 • Vill du veta mer om vacciner och värdet med vaccinationer rekommenderar vi att du läser vidare på hemsidan tillhörande Vaccines Europe (den europeiska industriföreningen för vaccinföretag) och på Folkhälsomyndighetens hemsida . (lif.se)
 • Föreläsarna går igenom den medicinska kontext som vaccinationer ska ses i, vad vacciner innehåller och hur de fungerar - eller kanske gör de inte det? (vaken.se)
 • Föräldrarnas oro för vacciner har lett till ett minskat intag av vaccinationer i barndomen och en ökad risk för mässlingsutbrott. (wikipedia.org)
 • Om din huvudorganisation redan lämnat in övergripande uppgifter för beställning av vacciner behöver du endast lämna in uppgifter för din beställande enhet/skola i elektronisk blankett 2. (vardgivarguiden.se)
 • EU:s smittskyddsmyndighet ECDC publicerade i oktober 2020 en systematisk litteraturöversikt över effekt och säkerhet för dessa vacciner. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Skyddet blir betydligt sämre om personen som vaccineras är sexuellt aktiv och redan har utsatts för smitta. (fof.se)
 • Syftet med hennes forskning har varit att försöka ta reda på vilka faktorer som hindrar respektive främjar viljan hos unga - och deras föräldrar - att vaccinera sig mot humant papillomvirus, HPV. (vardfokus.se)
 • Allt fler väljer att inte vaccinera sina hundar. (nyheter24.se)
 • Att vaccinera mot kennelhosta rekommenderas för hundar som lever i hundrika miljöer. (doggy.se)
 • Snart är det inte längre helt gratis att gå och vaccinera sig mot svininfluensan. (gp.se)
 • Vaccines Europe är de europeiska vaccinföretagens sida. (lif.se)
 • Från och med i morgon, tisdag, går det att vaccinera sig i hela landet. (aftonbladet.se)
 • Vaccineringen har smygstartat på vissa håll, men det är först på tisdagen som det går det att vaccinera sig i hela landet, två veckor senare än normalt. (aftonbladet.se)
 • Statsminister Sanna Marin (SDP) och hennes make Markus Räikkönen tänker vaccinera hela familjen mot coronaviruset när vaccinationsprogrammet lanseras efter årsskiftet. (abounderrattelser.fi)
 • Läs hela Jonas Appelqvists samtal med Young från årets första pophajp, The Vaccines, här . (gaffa.se)
 • Alla fem vacciner ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. (vardfokus.se)
 • Hon dementerar snabbt att det skulle finnas några faror med att vaccinera sina djur. (nyheter24.se)
 • Skyddet mot säsongsinfluensa avtar ganska snabbt och därför bör man vaccineras inför varje influensasäsong för att ha ett skydd. (anhoriga.se)
 • HSF ersätter BVCs kostnader för de vacciner som ingår i nationella barnvaccinationsprogrammet (med regionala tillägg). (vardgivarguiden.se)