• Toxiner r giftiga mnen bildat av levande organismer, insekter, v xter, ormar och bakterier. (kunskapskokboken.se)
 • Matf rgiftning och infektioner kan ske fr n allehanda mikroorganismer, av v xtgifter, kemiska mnen och mineraler. (kunskapskokboken.se)
 • Med kemiska vapen menas kemiska mnen som skulle kunna utnyttjas i konflikter p grund av sina giftiga verkningar p m nniskor, djur och v xter. (tjelvar.se)
 • Kemiska vapen r enligt kemiska vapenkonventionen ocks giftiga kemikalier och deras utg ngs mnen, samt ammunition och anordningar som konstruerats f r ndam let att sprida kemiska vapen. (tjelvar.se)
 • Enligt kemikalieinspektionen inneh ller 15-20 procent av alla kontrollerade leksaker och barnv rdsartiklar f r h ga halter av giftiga mnen. (barnsidan.se)
 • 2011 visade en svensk unders kning att lakvattnet efter produkter med dessa mnen var akut giftiga f r f rs ksdjuren. (barnsidan.se)
 • Insekterna lockas till platsen med hj lp av artspecifika informations mnen (feromoner) eller doft mnen som f rekommer i v rdv xten. (metla.fi)
 • Tiotusentals m nniskor uts tts dagligen f r giftiga mnen som arsenik, DDT och PCB. (wwf.se)
 • Eteriska oljor r l ttflyktiga och aromatiska mnen som finns i olika v xter eller v xtdelar. (magicofnature.se)
 • verg dning av v ra hav och vattendrag, som till stor del beror p att n rings mnen l cker ut fr n kermarken, r ett annat allvarligt problem. (wwf.se)
 • Basiska mnen som uppst r ur ammoniak n r v te ers tts med alkylgrupper. (trainersacademy.se)
 • Om du ska plocka pinnar fr n naturen s beh ver de ha legat i vatten under l ng tid annars avger de mnen som r giftiga i vattnet. (redbee.se)
 • I s dana n rmast obefintliga halter sprids s gott som alla mnen ver hela jorden, antingen de r giftiga eller ej, naturliga eller ej. (schaff.se)
 • Antagligen g r vi helt fel prioritering f r att optimera m nniskors h lsa och v lbefinnande n r vi ensidigt fokuserar p syntetiska mnen. (schaff.se)
 • MSM anses vara ett av naturens minst giftiga mnen och kan tas l pande utan uppeh ll. (svensktkosttillskott.se)
 • Att v te och helium r vanliga mnen r en sak, men kan vriga grund mnen (och ev transuraner) bel ggas med hj lp av ljusanalys? (fysik.org)
 • Vet du n got om giftiga v xter, djur och kemikalier? (vetgirig.nu)
 • De lagras i marken eller plockas upp av djur och v xter. (renakerrenmat.se)
 • Zink verkar ocks interaktivt i milj n, dvs zink ers tter giftiga metaller (n r dessa f rekommer i f r stor m ngd), som kvicksilver och kadmium i djur och v xter. (zincinfo.se)
 • Kontakten kan komma fr n hantering av pesticider eller inhalation liksom kontakt med v xter, ytor, behandlade djur eller hantering av maskiner som anv nts f r sprutning av pesticider. (giftfritt.se)
 • vergrepp p ursprungsbefolkningen, sk vlade skogar, inplantering av djur- och v xtarter som hotar den lokala faunan och floran mm. (stalvik.com)
 • I sj lva verket p minner skadorna mycket om de man f r vid hj rnbl dning eller propp i hj rnan, s ger docent Jan Westman, en av tv Uppsalaforskare som har sammanst llt en bok om v rmeskador med bidrag av forskare fr n hela v rlden. (helhetsdoktorn.nu)
 • Honungsbin och pollinerare d r bort i en hastighet utan motstycke runt om i v rlden. (giftfritt.se)
 • Visst var det vackert: Det tyckte Molngubben med, fast han sett mycket av v rlden. (eber.se)
 • Den snabba tillv xten av st dernas befolkning och t torter forts tter att vara en av de stora demografiska trenderna i v rlden. (wwf.se)
 • Det r summan av allting i den fientliga milj n som g r att cancersjukdomarna kar i v rlden. (giftfritt.se)
 • Bek mpningsmedel l ser inte sv lten i v rlden eller framtida livsmedelsbehov till en v xande v rldsbefolkning - ingen tvekan r der om detta. (giftfritt.se)
 • I v rlden s st r herbicider f r ca. 50%, insekticider f r ca. 30% och fungicider f r ca. 17% av marknaden. (giftfritt.se)
 • Madonna g r det Britney Spears g r det Miljontals m nniskor ver hela v rlden g r det Vad g r de? (vingar.se)
 • Enligt artikeln i DN presenterar filmen 23 forskare som Jarl har letat fram p konferenser runt om i v rlden, i sig ingen sv rare uppgift eftersom milj r ett politiskt prioriterat forskningsomr de med gott om pengar och karri rv gar. (schaff.se)
 • Ingenstans i v rlden r jordskorpan s tunn som vid Rotorua. (stalvik.com)
 • Uteslutande p vandrarhem, ett billigt och trevligt s tt att bo om man tycker om att komma i kontakt med m nniskor fr n hela v rlden. (stalvik.com)
 • Om v rldens till utstr ckning st rsta modell av solsystemet, t nkt att f rmedla upplevelsen av de enorma avst nden i rymden. (lankskafferiet.org)
 • Kommersiella biodlare s ger att deras industri, som r v rd och odling av en indikatorart, st r p randen till utrotning.Bin pollinerar 71 av de 100 vanligaste gr dorna som st r f r 90 % av v rldens mat, vilket g r bin till den viktigaste pollineraren. (giftfritt.se)
 • va p v rldens l nder och huvudst der, spela memory med l nder och huvudst der, para ihop r tt stad med r tt land, eller hitta namn p olika geografiska platser som st r g mda bland en massa bokst ver. (lankskafferiet.com)
 • Dumpade milj gifter har gjort den argentinska floden Riachuelo till en av v rldens mest f rorenade vattendrag. (wwf.se)
 • WWF uppmanar nu v rldens regeringar att satsa p en h llbar vattenf rvaltning. (wwf.se)
 • r 2050 ber knas cirka 70 procent av v rldens befolkning att leva i st der. (wwf.se)
 • Mexico City r v rldens st rsta och kanske mest luftf rorenade stad. (wwf.se)
 • Nu skulle vi ta oss 50 mil tv rs ver v rldens fj rde st rsta - ocks ett av v rldens fattigaste l nder. (utsidan.se)
 • det h r slaget: Varje ANDETAG vi tar inneh ller luft fr n ALLA v rldens D DSSJUKA tbc-patienter. (schaff.se)
 • Men han tyckte att det var v ldigt synd att havet inte var lika bl tt nda in till str nderna. (eber.se)
 • Ibland kommer jag p mig sj lv med att sitta med telefonen v ldigt n ra ansiktet och ofta b jd nacke. (offspring.com)
 • Som personer r vi v ldigt olika - jag r vision ren och genomf raren och Elias r realisten som fokuserar p detaljer. (utsidan.se)
 • Lederna r i regel v lpreparerade, ofta v ldigt tillr ttalagda, och fint markerade. (stalvik.com)
 • Vilket slutbelopp en resa p Nya Zeeland f r styrs v ldigt mycket av vilka aktiviteter man k per. (stalvik.com)
 • Yongan var nu ganska lugn, och VI kunde snart enas om att jag var "ding" "o vert nkt", och v ldigt taskig som inte respekterar hennes religion. (glegolo.com)
 • Men vilka v xter kan vara farliga f r v ra fyrbenta v nner? (hippson.se)
 • Det kan vara bra att katts kra redan innan du f r hem din kattunge, eller n r du r kattvakt eller f r bes k av v nner med katt. (kattstatus.se)
 • D remot k nner jag mig inte s krare p mer sv rbest mda svampar. (bokus.com)
 • Genom att forts tta godk nner du v r anv ndning av cookies. (bokus.com)
 • De r b sta v nner och delar p allt och umg s n stan j mt. Det som de har gemensamt r deras extrema kostvanor, som inneh ller s tsaker, snabbmat och l sk. (annaskipper.se)
 • Tipsa och ta g rna med intresserade v nner. (vingar.se)
 • Och detta med Sin Sod, DET k nner Pattaya-g nget v l till. (glegolo.com)
 • Jag m tte H kan med sina 2 v nner ifr n Sverige.De var ute och gick, och ber ttade att de ville att jag skulle joina dem nere p Bens Bar och k ka lunch med dom. (glegolo.com)
 • Vi ber ttar ocks hur v xter anv nds av ursprungsbefolkning i nordliga omr den. (boonatur.se)
 • Neonikotenoider finns ocks i jord, stoft och vattendroppar som uts ndras av behandlade v xter. (giftfritt.se)
 • Du hittar ocks en interaktiv v rldskarta med information om olika l nder. (lankskafferiet.com)
 • De har ocks lite sv rt med spr ket, kanske. (offspring.com)
 • Jag vet att vi i femte eller sj tte klass fick prova l sa n gra lektioner med franska, sen n gra med tyska och kanske var det n gra med spanska ocks , f r att vi skulle veta vilket spr k vi ville v lja i h gstadiet och l sa mer av. (offspring.com)
 • Det h nder ocks , d hade man nskat en f rvarning om att man m ste v nta tv veckor till n sta avsnitt. (offspring.com)
 • Det inre hyllet brister ocks med tiden och man kan p hattens undersida se skivor (lameller), p vilka det bildas utv xter (basidier), med miljontals sporer (svampens fr n). (kunskapskokboken.se)
 • Vill Du hj lpa Moder Jord att l ka fr n milj f rst ringar, som ju ocks p verkar v rt klimat? (vingar.se)
 • Jo det skulle jag s ga ocks vad det g llde Bar-sv ngen. (glegolo.com)
 • G rden r KRAV-certifierad liksom flera av v ra f r dlade varor. (lantmat.se)
 • Insektsgift ska ta d d p skadeg rare, d.v.s. de organismer som minskar sk rden. (giftfritt.se)
 • En dag ute f r att samla v xter och en dag matlagning inne, f r att ta hand om sk rden p olika s tt. (vingar.se)
 • I samband med k ks/frukttr dg rden och v xthuset vill jag anl ggs en ganska stor damm f r lite matfisk, n gra nder och som vattenresorvar. (odla.nu)
 • Milj m let Ett rikt v xt och djurliv handlar om att fr mja den biologiska m ngfalden genom bevarandet av olika arters livsmilj er. (wwf.se)
 • Mycket forskning tyder p att det kommer att vara mycket sv rt att stadkomma omfattande minskningar av milj p verkan inom livsmedelsomr det med enbart tg rder i produktionsledet, speciellt eftersom det r br ttom inom m nga omr den. (wwf.se)
 • Att v lja k tt som bidrar positivt till milj n eller k tt med s liten negativ p verkan som m jligt r viktigt. (wwf.se)
 • Den renaste milj n f r vi om politikerna satsar p den nya k rnkraftstekniken, thorium i saltsm ltreaktor, men ist llet satsar v ra k ra politiker stora summor p biobr nslen. (friskluftnu.se)
 • Kemikalier i milj n delar med radioaktivt str lning egenskaper som stimulerar obehagsmekanismer i v ra hj rnor: osynlighet, ok nda verkningar och, framf r allt onatur, n gonting skapat av m nniskan. (schaff.se)
 • Men f r Maria Sundin handlar det exempelvis om hur du rider ur en sv ng och h ller r tt galopp. (hippson.se)
 • Zink finns i mer n 300 hormoner och enzymer i v r kropp och varje m nniska inneh ller 2.25 gram zink. (zincinfo.se)
 • Giftfritt men ska inte f rt ras eller spolas ut i avloppet d granulaten sv ller i kontakt med v tska. (smartasaker.se)
 • Den vi anv nder sk rdas p v ren d de inneh ller som mest vitaminer. (magicofnature.se)
 • N r det g ller klimatp verkan skall utsl ppen av v xthusgaser till r 2020 minskas med 40 % j mf rt med 1990 och visionen r att Sverige r 2050 inte ska ha n gra nettoutsl pp av v xthusgaser. (wwf.se)
 • N r det g ller minskning av klimatp verkan fr n transport- och boendesektorn s tts stor tilltro till tekniska l sningar s som f rnybar el- och v rmeproduktion, passivhus, elbilar etc. (wwf.se)
 • Det fylliga bladverket t cker snabbt en spalj , men kl nger lika g rna p sn ren eller v ller ut fr n en balkongl da. (impecta.se)
 • Proteinet kollagen och keratin inneh ller svavel, och r det som utg r grunden f r all bindv v, brosk, skelett, h r och hud. (svensktkosttillskott.se)
 • N stan alla m nniskor t l oljan mycket v l och anv nds till hudolja, babyolja och massageolja. (magicofnature.se)
 • verkar tigas bort i riksdag Vedeldaren m hundratusen kr investering, funderar p att "polisanm la" m nniskor som f r sv rt att andas. (friskluftnu.se)
 • Ett annat s tt att s ga samma sak r att antalet molekyler som v ra lungor rymmer r biljontals g nger fler n antalet m nniskor som n gonsin levat p jorden. (schaff.se)
 • Det problem som borde intressera v nstern (hur den nu definieras) r inte tekniken som s dan, utan vilka till mpningar av tekniken som vanliga m nniskor efter f rnuftiga analyser har intresse av, och vilka som har tillkommit f r att f rleda och d rmed enbart syftar till att fr mja profit och ekonomisk makt. (schaff.se)
 • H r finns inga tropiska sjukdomar att vara r dd f r eller giftiga ormar och verallt m ter man v nliga m nniskor. (stalvik.com)
 • L ttl st information om hur Sveriges regering arbetar och hur svenska folket v ljer riksdag. (lankskafferiet.org)
 • Svenska utsl pp av v xthusgas kar enligt de senaste siffrorna fr n FN:s klimatr d. (friskluftnu.se)
 • FEMHUNDRA AFBILDNINGAR af mera allm nt f rekommande svenska v xter. (ryo.se)
 • Sk ne Grand Prix* v nder sig till ryttare som hoppar lite l gre hinder. (hippson.se)
 • H r r lampsladden virad tv varv runt f nsterbr dan s att den inte faller rakt ner i golvet och g r s nder om katten g r f rbi och v lter den. (kattstatus.se)
 • Sagan v nder sig till b de sm och vuxna barn. (eber.se)
 • Ju mer vi uts tter oss f r dessa saker, desto mer ldras v ra hudceller i f rtid. (helhetsdoktorn.nu)
 • Av de livsmedel som utpekats som smittk llor finns blandade r tter med b de v rmebehandlade och f rska ingredienser i topp. (kunskapskokboken.se)
 • Detta kan j mf ras med de ca 15 mg, som vi beh ver dagligen f r att vi inte skall drabbas av zinkbrist, vilket neds tter v ra livsfunktioner genom att hormonerna och enzymerna som beh ver zink, inte fungerar som de ska. (zincinfo.se)
 • Syftet med en gruppseans r att f folk att tro p och bevisa att livet forts tter efter v r d d, samt att visa att verkligheten r st rre n vi vanligen f rnimmer. (vingar.se)
 • Bariuminneh llet hos n gra vanliga bergarter ligger vid 0,06 viktsprocent BaO hos gnejsgranit, 0,08 % hos finkorniga yngre graniter, 0,16 % hos r d V xj granit och 0,05 % hos basiska bergarter. (slu.se)
 • Med en mycket komprimerad historieskrivning kan man s ga att kemikalianv ndningen har haft en grundl ggande roll f r utvecklingen fr n det fattiga jordbrukarsamh llet till det n gorlunda v lm ende industrisamh llet. (schaff.se)
 • I SVT:s dokument r Guldl ge f r tittarna f lja Peder Fredricson p v gen mot OS, d r hans m l hela tiden var att ta medalj. (hippson.se)
 • Det r inte l tt att komma hela v gen! (lankskafferiet.com)
 • klimat, f rsurning och spridning av giftiga substanser och f r hela 50 % av belastningen n r det kommer till verg dning. (wwf.se)
 • Om man beaktar utsl pp fr n hela livsmedelskedjan, d.v.s. fr n produktion av r varorna i jordbruket, vidare till f r dling, paketering, transporter, lagring och tillagning och sedan r knar ut hur stora utsl ppen blir per kg livsmedel, t.ex. (wwf.se)
 • Hela plantan är giftig, men i synnerhet nedre delen av stammen och roten är särskilt giftiga. (grovfoder.mu)
 • M nga v ljer att ha kattl dan inne i badrummet, och det r l tt h nt att n gon i familjen eller bes kare st nger igen badrumsd rren s att katten inte kommer in n r den r n dig. (kattstatus.se)
 • Vi s ljer detaljstyckat vakuumf rpackat k tt fr n lamm ret om i v r G rdsbutik. (lantmat.se)
 • V ra h ns g r fritt inne i stallar med uteveranda och m jlighet till naturlig r relse och v ljer sj lva om de vill v rpa, sova eller spr tta. (lantmat.se)
 • Jan Westman s ger att det egentligen har varit k nt l nge att v rme kan orsaka skador, det nya r att forskarna vet mycket mer om hur skadorna uppkommer. (helhetsdoktorn.nu)
 • Giftiga v xter kan orsaka b de sjukdom och i v rsta fall d d. (fossmo.se)
 • Det finns prim ra triggers som kan orsaka en cellmutation och sekund ra triggers som sedan tar ver immunsystemet och g r att tum ren v xer vidare. (giftfritt.se)
 • Mer eller mindre giftiga ogräs i vallen kan orsaka diffusa störningar i djurproduktionen. (grovfoderverktyget.se)
 • Hon har d rf r gedigen kunskap om de vilda v xter samerna anv nt till mat och l kemedel i rtusenden. (vingar.se)
 • Kom och l r dig matlagning och annan anv ndning av vilda v xer, de flesta finns ven i M lardalen. (vingar.se)
 • Att det r farliga tingestar, som i dagarna flyter i land p v ra gotl ndska kuster bevisades senast i l rdags. (tjelvar.se)
 • Och naturligtvis ska du INTE f rt ra v xter som kan vara farliga p n got s tt! (beccus.se)
 • Relativ m ngd i vulkaniska bergarter 0,025 % Ba samt i levande v xter 0,003 % Ba. (slu.se)
 • I Madagaskar har man en gammal folktro, som i h gsta grad r levande, en tro som p verkade v r expedition i h gsta grad. (utsidan.se)
 • En regnskur ger v xtkraften och f rgen tillbaka i ett gonblick! (fossmo.se)
 • Zink r en essentiell metall och tillsammans med j rn v rt viktigaste sp r mne. (zincinfo.se)
 • Du har missat den alla viktigaste risken i v ra skolor, str lningen fr n tr dl s teknik, som varje dag skadar elever och skolpersonal. (vaken.se)
 • Produktionen av dopamin, v r viktigaste signalsubstans i centrala nervsystemet, r beroende av MSM f r att fungera. (svensktkosttillskott.se)
 • Medan de seglade h gre och h gre r kade det emellertid uppst en omfattande h gtrycksrygg ver s dra och v stra Europa, s att en kraftig ostlig vind drev Molngubben och hans skyddslingar ut ver Atlanten och sen vidare mot norr. (eber.se)
 • I nordv stra Sk ne och Halland har vi v ra 500 samh llen, i dessa trakter av ppna kermarker och beteshagar samlar v ra bin nektar fr n sommarens alla blomster. (lantmat.se)
 • Vi hade precis bes kt ett av V rldsnaturfondens regnskogsprojekt p v r v g mot Madagaskars v stra kust. (utsidan.se)
 • Den v xer vilt i Sveriges lundar, i vriga Europa, v stra och stra Asien samt i Kauskasus. (d7.se)
 • H r kommer n gra fr gor om olika giftiga f reteelser fr n sm tt irriterande till livsfarliga. (vetgirig.nu)
 • Just nu r det runt 300 p morgonen p v g till jobbet, och 2500 n r man ska hem. (offspring.com)
 • Vi fick en supertrevlig tid d r p Bens Bar, jag avvek v l runt 16.30, och var tvungen att ka hem, s Namkaeng kunde se att n n var hemma n r hon kom ifr n skolan. (glegolo.com)
 • V xten r giftig. (junglespots.se)
 • De r da konvaljb ren, liksom v xten i vrigt, r mycket giftiga vid f rt ring. (d7.se)
 • Persiennsn ren b r man f sta upp, de kan bli en frestande och farlig leksak f r en katt, i v rsta fall kan den strypas om den snor in sig i den. (kattstatus.se)
 • Nu i r s ska jag plantera tr d, buskar, v xthus och en mattr dg rd. (odla.nu)
 • Utst llning p biblioteket i Orminge av vanliga giftiga v xter, som f rekommer i Boo. (boonatur.se)
 • Ungef r 0,25 procent av v r kroppsvikt best r av svavel och det f rekommer framf rallt i brosk, senor, muskler, skelett, hud, h r och naglar. (svensktkosttillskott.se)
 • Ogräs i vallar definieras som ej sådda växter, växter som kan vara skadliga eller direkt giftiga. (grovfoderverktyget.se)
 • Vissa fr gor kan vara r tt sv ra, s ha g rna en uppslagsbok och en kartbok till hands. (lankskafferiet.com)
 • V lgjord svampbok med fina bilder som g r det l tt att identifiera svampar! (bokus.com)
 • Giftiga svampar som kan f rv xlas med dem man s ker presenteras alldeles i n rheten s att skillnaderna framg r. (bokus.com)
 • All min sympati och heder till Er som st r f r/st ttar denna sikt, och v grar l ta medborgare p dyvlas ILLUSIONER. (friskluftnu.se)
 • Under ensileringen i blöta ensilage bildas ibland nitrösa gaser som är giftiga. (grovfoderverktyget.se)
 • Har man fisk m ste man ven ha en syrepump p vintern n r isen l gger sig och n gon form av luftning f r det bildas giftiga gaser som tar d d p fiskarna under ist cket. (odla.nu)
 • Alla bariumf reningar r giftiga, som v llat tskilliga f rgiftningsfall. (slu.se)
 • Och vilken skada det har v llat. (fossmo.se)
 • CAVAT och CAVATINA tillh r den i det gamla Rom v lk nda sl kten GUTTA CAVAT. (eber.se)
 • Men mer robusta sjukdomsalstrande patogener kan verleva behandlingsprocessen och ter v xa, s rskilt om slammet lagring i kallt och fuktigt klimat. (renakerrenmat.se)
 • Uppe i v nsterh rnet p varje omg ng finns ven en blindkarta att skriva ut. (lankskafferiet.com)
 • Med m ngder av blommor p kompakta, v lgrenade plantor breder hon ut sig fint i b de kruka och rabatt. (impecta.se)
 • Hur v rmer solstr lningens olika v gl ngder en molekyl i atmosf ren eller ett objekt p jorden? (fysik.org)
 • Om flera personer tit av en viss v xt med sjukdom som resultat, g r man klokt i att inte stoppa i sig samma sak. (fossmo.se)
 • F reningen Phyto-Victimes i Frankrike har l nge jobbat mot myndigheterna och s ger att erk nnandet av denna cancer som yrkesskada ger otaliga offer en m jlighet att f v rd f r sin sjukdom liksom ekonomisk ers ttning f r sin skada. (giftfritt.se)
 • Med vatten bildar den bariumhydroxid och v te. (slu.se)
 • Bariumsulfat r synnerligen sv rl sligt i vatten och har bl.a. f tt anv ndning inom den medicinska r ntgenologin som kontrastmedel. (slu.se)
 • Vatten- och avloppsverken r v l inte utformade p det s tt Cavat och Cavatina upplever dem i n got samh lle l ngs Lule lv. (eber.se)
 • I dag r det v l etablerat att det finns fruset vatten under ytan. (fysik.org)
 • Dessa r stora och kraftiga, c:a 1 meter l nga och v lgjorda, men erfarenheten fr n Sk nekusten visar att man g r klokast i att l ta dem vara. (tjelvar.se)
 • Solen och v rmen har tagit h rt p gr nskan och p sina h ll b rjar det se ganska dystert ut. (fossmo.se)
 • S h r i stekheta v rmen r det sk nt att g in och knappa p datorn ett tag. (vaken.se)
 • S r du nu beh ver v ntan inte bli l ng. (impecta.se)