• Pl tsligt faller Felix i en s kallad flatspinn och v rlden tystnar, bara p youtube r det 8 000 000miljoner som f ljer projektet och som ser Felix snurra okontrollerat mot jorden yta. (fotosidan.se)
 • Allt oftare h r vi att v rlden genomg r ett paradigmskifte. (kreaprenor.se)
 • Under eftermiddagen gavs tillf lle att tr ffa n gra av de inbjudna f redragsh llarna f r att diskutera deras perspektiv p dagens utmaningar, som bl.a. senare tids befolknings kning i v rlden och den snabba tekniska utvecklingen inneb r. (kreaprenor.se)
 • Antoon Geels f redrag tog avstamp i hans senaste bok Laga v rlden med ickev ld, medk nsla och andra verktyg och handlade om v rt eget ansvar och vad var och en av oss kan g ra. (forumfrisk.se)
 • och ven de som vill hj lpa tredje v rlden f r v l anses vara pro-globalister? (lege.net)
 • V rlden idag 070625. (tidenstecken.se)
 • H r kan man l sa om s kerhetspolitik, krigsberedskap, terrorism, risker och hot i Sverige och vriga v rlden. (lankskafferiet.org)
 • Under rubriken V rldskartan presenteras olika konflikter i v rlden med fakta och f rdjupningar. (lankskafferiet.org)
 • Karen k nner sig fr mmande i den v rlden, men blir trygg i sin dykardr kt som hon b r s v l i havet som p land. (legimus.se)
 • Min V nner r dom allra B sta M nniskorna i hela v rlden. (nogg.se)
 • Ateisten kom i tid med sina v nner och supportrar, men imam Abu Hanifa fanns inte d r. (islamguiden.com)
 • Han k nner sig ensam, s rskilt efter att hans b sta v n Michael begick sj lvmord. (legimus.se)
 • Tipsa och ta g rna med intresserade v nner. (vingar.se)
 • Pyssla och lek med Bamse och hans v nner! (lankskafferiet.org)
 • P s s tt f r du bes ka deras hem, m ta deras v nner och ta del av deras erfarenheter. (lankskafferiet.org)
 • Vad de allra flesta INTE k nner till, r att frustrationen ven r en stark indikation p att v rt h gre jag inte r i samklang med v rt medvetna. (6miljonerklubben.com)
 • Vi har tillbringat n gra dagar i Ludvika d r vi bes kt n gra v nner och haft trevligt ver god mat och dryck. (fulke.se)
 • Jag k nner v l till kanske 25 st falanger som jag tr ffat, varav jag har n rmare kontakt och umg s med 10 st av och till. (glegolo.com)
 • Att tro att man skall klara sig h r i detta jordelivet helt ensam utan v nner, d r man inne p en farlig v g, och psyket tar nog ganska mycket stryk tror jag! (glegolo.com)
 • Att vara 'knarkliberal' kan ju sammanst llas i att vara missbrukarnas v nner, som om de inte beh ver n gra? (ibogain.se)
 • L gger man d rtill att hon arbetade p Antuna Herrg rd, d r Love var uppv xt och bodde och skrev en del av sina alster samt hans f r tiden ovanliga sikter om ktenskap och r tten till fria f rbindelser - ven polygami - och sj lv var bigamist, s framst r det inte s underligt. (scangen.se)
 • Hemligheterna och l gnerna som omv rvt Harry Cliftons uppv xt har gjort det om jligt f r honom att bli kvar i Bristol. (legimus.se)
 • Artiklarna handlar om Hitlers barndom, uppv xt och v g till makten, Hitler som diktator och tredje rikets underg ng. (lankskafferiet.org)
 • Jag fastnade f r boken "Den tusende g ngen", en skr mmande ber ttelse om en faders vergrepp p sin dotter och "Blackbird" som handlar om en ensam liten flickas uppv xt. (atiger.se)
 • Vi r uppv xta med ber ttelser de har lyft v r fantasi, gett oss kunskap och hj lpt oss f rst v r m nskliga existens. (forumfrisk.se)
 • Den andra projektdelen r studien av milj n som kiselalgsarter ing r i och deras respons i form av tillv xt och anpassningar i v xts tt. (3ddata.se)
 • Efter nya terkommande "anfall" av m rkligt beteende som varade mellan tv och tio minuter, med allt kraftigare skakningar, kramper, apati och en tillv xt som helt avtog, skrevs Olympia in p veterin rh gskolan i Nantes. (wonderwoods.se)
 • Den ger f rsvagning av skelettets och hj rtats muskulatur och f rsenad tillv xt. (plymspireas.com)
 • P denna m ste en vilande tillv xtpunkt v ckas av plantan och sedan b rja v xa. (neovita.com)
 • Detta st ller krav p st ndig tillv xt av nya kunder, kad effektivitet och utveckling av nya tj nsteomr den. (vakanser.se)
 • Gemensamt f r cancersjukdomarna r att de framf r allt orsakas av f rv rvade genskador som aktiverar eller sl r ut viktiga system som styr tillv xten i v ra celler. (uu.se)
 • Genom att anv nda cellmodellsystem har jag studerat mekanismerna f r hur mutationerna styr tum rens tillv xt och spridning i kroppen. (uu.se)
 • N r vi letade efter just v ran docka l ngtade jag efter att f ha en egen uppf dning av denna h rliga ras. (hotbeds.se)
 • Djur har alltid funnits omkring mig och tanken p en egen uppf dning har v xt med tiden. (hotbeds.se)
 • V r existens har en unik betydelse, meningen med v ra liv r att uppleva v r egen och andra varelsers gudomlighet. (forumfrisk.se)
 • Med tanke p att den r tillverkad f r n stan 1000 r sedan bleknar v r egen tid i ljuset av ett fullbordat faktum. (askeryd.se)
 • Ang ende resan s l mpar det sig inte f r alla och envar att ge sig in i en dylik v dlig resa om man inte r s ker p att man r besj lad och vad v rre f r den som inte inser sin egen begr nsning och saknar resplan f r terf rden. (askeryd.se)
 • En del forskare (v xande antal) tror att detta virus som orsakar cancer hos fisken ocks kan orsaka cancer hos m nniskan och att viruset h ller p att mutera och kan bli direkt farligt f r m nniskan. (fisheco.se)
 • Herren har ocks sagt att detta r den Sista Frukten av Kunskapens tr d p gott och ont,och slutet f r en Hel v rld slutar i m rkret under A-krists terror! (apg29.nu)
 • Och till detta bidrog givetvis ocks v ra eminenta f redragsh llare. (forumfrisk.se)
 • En lista ver b cker med v rmlandsanknytning utkomna 2016 sammanst lld av Bengt kerblom, som ocks svarar f r flertalet recensioner. (varmlandslitteratur.se)
 • Vi har n mligen haft v r rliga rastr ff i Perroklubben med s v l KM i lydnad som rallylydnad men ocks mycket mingel och provap aktiviteter. (fulke.se)
 • Vintern biter sig fast men snart s ... f glarna verkar i alla fall tycka att v ren r p g ng. (kennel-dorje.se)
 • En konferens om hur religion och sekularisering, vetenskap och andlighet p verkar v r existens. (forumfrisk.se)
 • P deras hemsida kan du f v gledning om hur du sj lv kan hj lpa och n r du b r ingripa om du hittar ett vilt djur som verkar vara i n d. (lankskafferiet.org)
 • Jag r v ldigt glad att jag han ta en serie bilder den h r dagen. (fotosidan.se)
 • 1. Lax som st r still i odlingskassar drar till sig v ldigt mycket parasiter och andar otrevligheter som smittar fisken i odlingarna. (fisheco.se)
 • Det blir sj lvklart v ldigt anstr ngt och g r till slut s nder av friktionen det skapar. (6miljonerklubben.com)
 • r du intresserad av en valp fr n Parsonalities, s r du v lkommen att h ra av dig. (parsonalities.com)
 • V lkommen till Resurscentrums fr gel da! (fysik.org)
 • V lkommen in med din ans kan senast den 9 oktober. (vakanser.se)
 • Rosor som h lsar dig v lkommen till konferensen M nniskans existens och Fredens m jlighet. (forumfrisk.se)
 • Inga aktiviteter alls vad g ller utst llning, inga valpar planerade detta r s hundarna och jag har f tt en l ng v lbeh vlig semester. (kennel-dorje.se)
 • Energidrycker inneh ller dessutom ofta B-vitaminer som r viktiga f r mnesoms ttningen och f r v rt nervsystem. (fotosidan.se)
 • Det g ller att k nna till vart man ska ta v gen f r att f veta. (askeryd.se)
 • Samarbetet mellan DNA och proteinerna, vilka bygger upp en stor del av organismens struktur, kr ver en mekanism som vers tter DNA-kodens fyra bokst ver (A,G,T och C) till proteinkodens tjugo. (islamguiden.com)
 • THCn aktiveras inte om man inte tills tter v rme. (vaken.se)
 • Syftet med en gruppseans r att f folk att tro p och bevisa att livet forts tter efter v r d d, samt att visa att verkligheten r st rre n vi vanligen f rnimmer. (vingar.se)
 • Sverige st r p randen till revolution, diskussionen om allm n r str tt r som skarpast, f rsta v rldskriget forts tter att rasa i Europa, spanska sjukan sk rdar tusentals offer och stora delar av svenska befolkningen sv lter. (boksidan.net)
 • Jordn tter skitgoa, men v rdel sa f r kroppen. (glegolo.com)
 • En enskild h st kan ha enstaka svagheter i exteri ren och nd prestera bra inom sitt arbetsomr de, men om man forts tter att avla p h star med s mre exteri r, kommer man snart st ta p sv righeter. (hastfarger.se)
 • Vart tog detta halv r v gen , pl tsligt r det f rsta advent och julen b rjar n rma sig med stormsteg! (kennel-dorje.se)
 • De m ste d rf r tr ffa en v rdorganism (i naturen vanligen en svamp) som de kan f n ring av den f rsta tiden. (neovita.com)
 • Men det v rsta r v ldet och de vergrepp som visas i filmen. (ungafakta.se)
 • Den f rsta handlar om Edward under 1990-talet och in i v rt sekel. (boksidan.net)
 • F rsta m let r att i v r sk ta oss bra i en "t vling" vi skall ha med alla moment p apellniv med hundarna i tr ningsgruppen. (fulke.se)
 • Religionsforskaren fr n Lunds universitet Antoon Geels fortsatte med att beskriva hur den nya andligheten (spiritualiteten) kar i v rt sekulariserade samh lle. (kreaprenor.se)
 • P samma s tt har v r planet de senaste 300 ren utvecklats kraftigt mot ett allt friare och allt mer inneh llsrikt samh lle, menade Jerndal, parallellt som denna utveckling periodvis stannar upp och g r tillbaka f r att sedan terigen ta fart. (kreaprenor.se)
 • Jod , f rfattaren lyckas f in ett par svingar mot v rt teknologiska samh lle, som r riktigt intressanta. (boksidan.net)
 • Skivor, filmer och b cker r v l det enda jag k per via n tet. (atiger.se)
 • gionspsykologi vid Lund universitet och f rfattare till m nga b cker om mystik och spiritualitet i v rldens religi sa traditioner. (forumfrisk.se)
 • Totals gningen v cker naturligtvis ont blod. (varmlandslitteratur.se)
 • F r dig som l st mina b cker och/eller varit p n gon av mina kurser s kommer det jag ska ber tta nu inte l ta helt upp t v ggarna. (6miljonerklubben.com)
 • En d rr som i sin m ktighet manar till respekt och v cker f rundran. (askeryd.se)
 • Julia studerar fj rde och sista ret p Filborna och b rjar s sm tt fundera p vilken v g hon ska v lja i yrkeslivet. (eskils.nu)
 • Och om man d p konstgjort s tt skapar en v xt med svart klorofyll, skulle denna v xt d kunna konkurrera ut andra v xter? (fysik.org)
 • Med hj lp av genteknik skulle man kanske kunna f v xter att producera den gr nabsorberande molekylen. (fysik.org)
 • I genetisk modifiering kan egenskaper verf ras fr n en art till en helt annan, och till och med mellan v xter och djur. (fysik.org)
 • Mariette ber ttade f r oss om Carl von Linn s g rd, det nuvarande museet Linn s Hammarby , och om alla de av Linn odlade v xter som nnu kvarlever d r. (bfig.se)
 • Hon blev doktorand i v xtsystematik i Uppsala och disputerade p afrikanska v xter, varefter hon som post-doc i Arizona studerade kolibri pollination. (bfig.se)
 • Hon saknade dock Hammarby och Linn s v xter, varf r hon, n r en god v n som var histo riker efterlyste mera forskning om Linn , v gade sig p att l mna in en ans kan till Vetenskapsr det om medel f r Linn forskning och fick 5 miljoner kr! (bfig.se)
 • P Naturv rdsverkets sida kan du l sa om vad begreppet fridlyst inneb r samt hitta listor p vilka arter av djur och v xter som r fridlysta i hela landet eller enbart i vissa l n. (lankskafferiet.org)
 • Det slutliga resultatet av v rt projekt r en kostnadseffektiv och automatiserad l sning f r storskaliga unders kningar inom milj vervakningen. (3ddata.se)
 • Vid v ra unders kningar 2018 registrerades metangasbubbling p 67 platser runt Fladen. (havet.nu)
 • Redan 1960 skapades drycken Lipotivan-D som bestod av vitaminerna B1, B2 och B6 samt niacin och taurin, en produkt framtagen av l kemedelstillverkaren Taisho Pharmaciuticals som anv ndes till tr tta soldater under andra v rldskriget. (fotosidan.se)
 • F rfattaren lyckas att ge boken en l tt ljus nyans, trots att den mycket handlar om judef rf ljelserna under andra v rldskriget. (boksidan.net)
 • P 500 t ttskrivna sidor f rs ker f rfattaren ta reda p hur en "vanlig" m nniska som Adolf Eichman kunde bli den, som hade ansvaret f r att 5 miljoner judar avr ttades under andra v rldskriget. (boksidan.net)
 • Globalt fortsätter byggindustrin att växa och Scania introducerar nu förbättrade lösningar för att möta efterfrågan, säger företagets vd och koncernchef Henrik Henriksson, som inte är buskablyg när han introducerar Scania XT, ett helt nytt lastbilsprogram, skräddarsytt för bygg- och anläggningsindustrin. (entreprenad.com)
 • Chazzy r en halvsyster till Bones med vilken Kiros fick fem v lartade valpar 2009. (fulke.se)
 • Leyah har varit p dejt med Houdini - Valpar v ntas 13 december! (kenjaali.se)
 • Modern har f tt ensam v rdnad enligt interimistiskt beslut men inte fadern. (vi-pr.com)
 • Arvsanlagen ligger i vad man kallar DNA. (fysik.org)
 • Beskrivningarna av personers utseende och lynne blir ofta komiska, han g r sig lustig ver befolkningen och kallar dem vid ord som inte skulle godk nnas i v r tid. (boksidan.net)
 • ven om en hedersam bortaf rlust mot Djurg rden inte r en katastrof i sig s f rst rker v rens insatser den allm nna k nslan av mediokritet som pr glat IF Elfsborg de senaste s songerna. (vigule.se)
 • Walk With You handlar om familj, livsl ng v nskap och att aldrig tappa hoppet om framtiden. (ohlzon.nu)
 • Utan tv rtom brottas vi ofta med tvivel och frustration f r att vi fastnar i att se det som R. De bevis vi ser som inte matchar v r nskan eller vision utan visar p motsatsen. (6miljonerklubben.com)
 • Länsstyrelsen har samlat in och analyserat DNA-prov som vid analys visar att det är en varghane efter en okänd tik med finskt-ryskt ursprung. (blogspot.com)
 • Det visar också betydelsen av DNA-inventering av vargarna. (blogspot.com)
 • En ldre pseudobulb eller grupp pseudobulber bakom det nu v xande skottet. (neovita.com)
 • LO Landin , arrang r och generalsekr Kreapren r, hade n jet att h lsa 60-talet konferensdeltagare v lkomna. (kreaprenor.se)
 • Varmt v lkomna till denna helg i v r M nskliga Existens! (forumfrisk.se)
 • Jennie h rde hur de tre m nnen var p v g emot henne. (scifinytt.se)
 • M nnen i Medelpad, H lsingland, J mtland och ngermanland reste sig, t gade ned till V sterg tland, drev iv g jutarna och satte Eriks son p kungatronen. (falebure.se)
 • V nnen och kollegan Basse Wickman medverkar ven som st ms ngare. (ohlzon.nu)
 • Vad r j mf relsen mellan dagens genteknik och ldre tiders v xtf r dling och djuravel? (fysik.org)
 • Det vore v l inget fel i det om n gon av er kan visa ett enda klipp p en fisk som r uppe p land och ter plantor. (fisheco.se)
 • Liknande tema syns även i Unigine Superposition med Radeon RX 5700 XT något bakom Geforce RTX 2060 Super, och hela 29 procent bakom RTX 2070 Super. (sweclockers.com)
 • 1 GES UT AV MARKBLADET MEDIAGRUPP v juni Vi har öppet hela sommaren! (docplayer.se)
 • Man tror d rf r att den d tida atmosf ren var reducerande och inneh ll vatten och v te samt bl.a. metan och ammoniak. (solunetti.fi)
 • Inte tror jag att n gon plats i v rt avl nga land dokumenterats s noggrant, f r varenda person i den lilla byn har intervjuats och f tt sin person, sitt hus och sin tillvaro beskriven i ord och bild. (varmlandslitteratur.se)
 • Jag tror faktiskt att vi har en chans att sp a Djurg rden, nya matchtr jan blir tungan p v gen. (vigule.se)
 • Tror inte vi blir sist i Allsvenskan, ven om det efter den h r f rs songen ser sv rt ut att ta po ng av allsvenska lag. (vigule.se)
 • kad kunskap hos s v l veterin rer som h st gare, samt en st rre ppenhet mellan veterin rer, h st gare och tr nare r viktigt f r att kunna f rhindra smittspridning. (kronblad.com)
 • En planta som naturligt v xer p en annan planta, men inte drar n gon n ring fr n v rden. (neovita.com)
 • Hon gick s rskilt in p betydelsen av att bevara alla de nnu levande kta linn anerna till efterv rden, n got som kan vara sv rt. (bfig.se)
 • Diskussioner om etik & politik som tj nar livet, i relation till d:o som tj nar andra v rden n livet och m nniskorna. (lege.net)
 • Basen adenin (A), som f rekommer i ATP och deltar i bindningen av energi samt i DNA, bildas vid ovanbeskrivna f rh llanden. (solunetti.fi)
 • som ger svar p om v ra hundar r smittade, b rare av sjukdomen eller r fria fr n densamma. (plymspireas.com)
 • Till slut gav vi upp, s bilderna blev d refter, d v s en salig r ra av barn, hundar och tomteluvor. (caccia.se)
 • En ung man terf renas med en gammal flamma men hans mamma tycker att han i st llet ska v lja en annan kvinna. (dagenstv.com)
 • V r vision r densamma som n r vi startade att vara ledande inom probleml sande hudv rd och erbjuda svenskarna en b ttre livskvalitet. (internetregistret.se)
 • De l r ju brinna upp, men h r in norden r det ju brist p solljus, s varf r har d inte v xterna h r svart klorofyll? (fysik.org)
 • P fr gan "varf r har d inte v xterna h r svart klorofyll? (fysik.org)
 • Jag kan inte s ga varf r detta d k upp men jag har hanterat och bearbetat det och nu r det kul igen och jag lskar komma hit till V sterg rd och tr ffa kompisar och tr na, f rklarar hon. (eskils.nu)
 • Detta r en v l f rankrad ber ttelse inom familjen nda sedan Kerstin blev hemskickad fr n Antuna Herrg rd, och jag menar att detta v ger tyngre n vad som sas vid dopet, f r att f rsko-nas fr n en skandal. (scangen.se)
 • v DNA-molekylerna kan var och en inneh lla miljontals atomer sammanl nkade i en dubbelspiral. (islamguiden.com)
 • De inre skadorna och blodf rlusten var precis p v g att bli hennes d d n r hon p n got s tt lyckades k mpa sig loss och flydde in i domkyrkan. (scifinytt.se)
 • I brevform till en "v n" skriver Charlie om sina k nslor och om vad som h nder i skolan. (legimus.se)
 • Syftet r att skydda v r demokrati och landets medborgares friheter och r ttigheter. (lankskafferiet.org)
 • H r kan du hitta r d om hur du kan v lja mer djurv nligt n r du k per mat, kl der, kosmetika, hygien- och reng ringsprodukter. (lankskafferiet.org)
 • Och vad betyder alla de d r orden de sv nger sig med? (hastfarger.se)
 • Det kan handla om olyckor, kriser och katastrofer, sv ra v derf r ndringar med mera. (lankskafferiet.org)