• Hudproblemet blev bara v rre och efter biopsi hos H stkliniken i Norrk ping konstaterades att han hade den mycket ovanliga komman sarkoidos. (hippson.se)
  • Detta g r att Carina ganska snabbt vill ta biopsi, allts ett v vnadsprov, fr n det drabbade omr det. (hippson.se)