• Vårdinformatik anges handha termer och begrepp, samt utvecklar och underhåller beskrivningssystemen. (wikipedia.org)
  • Företaget som utvecklar Pict-O-Stat heter Järvsö Vårdinformatik och består av mig, Ingalill Fahlström , som arbetar som systemanalytiker och kundansvarig och Lars Careliusson som har hand om utveckling och drift. (neonova.se)
  • Vårdinformatik informerar om beskrivningssystemet för hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting och ger ut ett regelverk för rapportering av vårdkontakter. (vardgivarguiden.se)