• Det finns ett hav av olika medler till att bekämpa skadedjur och växtsjukdomar, och det det kan vara både tidskrävade och dyrt att finna fram till det rätta bekämpningsmedel, som hjälper på problemen. (lundhede.se)
 • Förekomsten av farliga växtsjukdomar och skadedjur övervakas genom inspektioner på odlingar och i butiker samt inom import och export. (evira.fi)
 • Farliga växtsjukdomar och skadedjur kan förekomma i växthus, på frukt- och bärodlingar, i plantskolor samt på potatisodlingar. (evira.fi)
 • Det är särskilt viktigt att det inte förekommer farliga växtsjukdomar eller skadedjur i produktionen av plantor eller annat förökningsmaterial. (evira.fi)
 • Kursen innehåller även kunskap om växtsjukdomar och skadedjur på fruktträd. (mynewsdesk.com)
 • Inom EU är en del växtsjukdomar och - skadedjur klassade som farliga. (regeringen.ax)
 • Det finns ett hav av olika medler till att bekämpa skadedjur och växtsjukdomar, och det det kan vara både tidskrävade och dyrt att finna fram till det rätta bekämpningsmedel, som hjälper på problemen. (lundhede.se)
 • Förekomsten av farliga växtsjukdomar och skadedjur övervakas genom inspektioner på odlingar och i butiker samt inom import och export. (evira.fi)
 • Farliga växtsjukdomar och skadedjur kan förekomma i växthus, på frukt- och bärodlingar, i plantskolor samt på potatisodlingar. (evira.fi)
 • Det är särskilt viktigt att det inte förekommer farliga växtsjukdomar eller skadedjur i produktionen av plantor eller annat förökningsmaterial. (evira.fi)
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att bedöma och tolka växternas utveckling, förekomst av ogräs samt tecken på växtsjukdomar och skadedjur. (skolverket.se)
 • Kunskaper om ogräs, växtsjukdomar och skadedjur samt förmåga att arbeta med växtskyddsåtgärder. (skolverket.se)
 • Vanliga växtsjukdomar och skadedjur på foderväxter. (skolverket.se)
 • Kursen innehåller även kunskap om växtsjukdomar och skadedjur på fruktträd. (mynewsdesk.com)
 • År 1940 började jordbruket använda alkylkvicksilver för betning (skydd mot växtsjukdomar och skadedjur) av utsäde. (fof.se)
 • Dagens klimatförändringar bidrar till ökade problem med skadedjur och växtsjukdomar. (ja.se)
 • Växtskyddsmedel används för att skydda växter mot skadegörare, det vill säga mot växtsjukdomar, skadedjur och ogräs. (mmm.fi)
 • handelsnormer för frukt och grönsaker, regler för import, export och marknadsföring av växter, frukt och förpackningsmaterial av trä, växtsjukdomar och skadedjur, utsäde och växtskyddsmedel. (regeringen.ax)
 • Innan vi hade tillgång till konstgödning och kemisk bekämpning av skadedjur och växtsjukdomar var en förutsättning för odlingen att vi vårdade jorden på ett hållbart sätt och på naturens villkor. (impecta.se)
 • Genom växtförädling har man fått fram växtsorter som blivit mindre mottagliga för växtsjukdomar och skadedjur, t ex olika potatis- och rossorter. (svedala.se)
 • En nyttig handbok för att identifiera och bekämpa skadedjur och växtsjukdomar i trädgården. (ruususeura.fi)
 • Men det finns många skadedjur och växtsjukdomar som kan ställa till det för trädgårdsodlaren. (odlingswebb.se)
 • Under hela växtsäsongen övervakas plantorna så att de får optimala förhållanden och hålls fria från skadedjur och växtsjukdomar. (vikentomater.se)
 • Prästerna i vattentemplen hjälper dessutom den enskilda subaken med att planera deras odlingsprogram, spara vatten, bevara jordens fruktbarhet och förhindra spridningen av skadedjur och växtsjukdomar. (kulturverk.com)
 • Kontroll av skador, växtsjukdomar och skadedjur. (hvilanutbildning.se)
 • Vi pratar ogrässtrategier, skadedjur och växtsjukdomar. (ostangsgard.se)
 • För att fastställa farliga växtsjukdomar krävs många tester och internationell bekräftelse. (slc.fi)
 • Utmaningen ligger i bekämpningen av ohyra och växtsjukdomar. (yle.fi)
 • Den största utmaningen i ekologisk odling ligger i bekämpningen av ohyra och växtsjukdomar. (yle.fi)
 • Att ersätta kemiska bekämpningspreparat mot ohyra och växtsjukdomar mot levande predatorer som finns i naturen, t ex nyckelpigor mot bladlöss. (alltomtradgard.se)
 • Vid odling av plantor kan förebyggande åtgärder med bensaltensid ge växtodlaren större kontroll av växtsjukdomar. (odlasmart.com)
 • Det är särskilt svårt att förutspå sådana växtsjukdomar som orsakas av långväga skadeinsekter. (aka.fi)
 • Bönor angrips sällan av växtsjukdomar eller skadeinsekter och är också i det hänseendet lättodlade. (doktorn.com)
 • Växtsjukdomar och skadeinsekter slår sällan till i små odlingar. (doktorn.com)
 • Nu rustar jordbruket för att möta nya möjligheter men också ökade problem med skadeinsekter, växtsjukdomar och ogräs. (smhi.se)
 • För att minimera spridningen av växtsjukdomar i odlingen, krävs noggrann hygien och desinfektion av såväl verktyg som själva växthuset. (steelmark.fi)
 • Fler angrepp av skadegörare och växtsjukdomar. (snosatranorra.se)
 • torka och angrepp av växtsjukdomar tack vare hållbara jordbruksmetoder. (thefrogblog.se)
 • Växtpatologi, även fytopatologi, är läran om växtsjukdomar orsakade av patogener (sjukdomsalstrare) och miljöfaktorer - de mekanismer som gör att sjukdomar uppstår, interaktioner mellan patogener och växt, samt vilka faktorer eller kontrollåtgärder som förhindrar eller begränsar skadeverkningarna. (wikipedia.org)
 • Förbehandling med Bensaltensidlösning har dokumenterad framgångsrik effekt vid behandling av vanliga växtsjukdomar på Orkidéer. (odlasmart.com)
 • Några exempel på växtsjukdomar är: Fruktträdskräfta Mjöldryga Skorv Potatisbladmögel Torrfläcksjuka Klumprotsjuka (orsakad av Plasmodiophora brassicae) ^ Agrios, George N. Plant Pathology.3rd ed. (wikipedia.org)
 • Svampsymbiosen gör också växterna mer motståndskraftiga mot vissa växtsjukdomar och miljöfaktorer som till exempel torka. (forskning.se)
 • Att odla sockerbetor på en åker som annars används för spannmål är ett naturligt sätt att minska mängden ogräs och förebygga växtsjukdomar. (dansukker.se)
 • Den kemikaliefria teknik för att förebygga växtsjukdomar i utsäde som Lantmännen utvecklat baserar sig på värmebehandling. (lantmannen.se)
 • Kultursorterna har även en naturlig motståndskraft mot många växtsjukdomar. (warbrokvarn.se)
 • Med dem kan vi med betydligt större precision förbättra grödors näringsvärde och motståndskraft mot växtsjukdomar. (forskning.se)