• Svampar, bakterier och djur bildar komplexa samhällen i marken och interagerar med växtrötter, organiskt material och mineraler. (slu.se)
 • Många pionjärväxter klarar sig på jordar som är svårgenomträngliga för växtrötter och som är fattiga på organiskt material och växtnäringsämnen. (skogstradgardensvanner.se)
 • Konjac Sponge tillverkas med endast 100% naturlig Konjac (Konnyaku) växtrötter. (swedishbeautyfactory.com)
 • En rengöringssvamp till ansiktet, gjord av konjak- (Konnyaku) växtrötter. (revoltbeauty.se)
 • Växtrötter stimulerar mikrobiell nedbrytning i jord och ökar utsläpp av växthusgaser från tinande permafrost. (umu.se)
 • Denna kombination stimulerar snabba tillväxten av växtrötter. (cultureindoor.se)
 • 3. Jäst skapar en syntes av icke-mikrobiella nyttiga substanser till växtutveckling från aminosyror och sockerarter, som avsöndras av fotosyntesbakterier, organiska material och växtrötter. (greenfoot.se)
 • Under åren ökar styrkan på metallnätstrukturer på grund av den naturliga groden av växtrötter. (tf-meshfence.com)
 • Detta är speciellt tydligt på kalfjället, där det kalla klimatet, och avsaknaden av kraftiga växtrötter som binder jorden, gjort att markytan är tydligt påverkad av frost och tjäle. (sgu.se)
 • I parallellprojektet Plantoid har forskare studerat de metoder som växtrötter använder sig av för att ta sig genom jorden. (forummag.fi)
 • Larven förekommer i sandig jord och livnär sig av växtrötter. (nrm.se)
 • Larver lever av växtrötter, och kan göra skada i trädgårdsmark. (nrm.se)
 • Kan armeras och gjutas på utan problem, klarar motstå växtrötter och klarar kraven mot röta samt att den är ofarlig mot dricksvatten. (fuktsparrteknik.se)
 • I organiska gödningsmedel är näringsämnena inte alltid direkt tillgängliga för växtrötter och mikroorganismer utan frigörs allteftersom de omsätts i marken. (diva-portal.org)
 • Ny forskning visar att växtrötter och svampar har en ännu större roll när humuslagret byggs upp. (extrakt.se)
 • När intas med vatten expanderar växtrötter i magen, vilket ger användaren en känsla av fullkomlighet. (endores.com)
 • Men växtrötter andas, och mår bättre av det än av att stå med rötterna i stillastående vatten. (minifarmen.se)