• Ett vävnadsprov av prostata, så kallad biopsi, innebär att läkaren tar mycket små bitar av vävnaden från prostatan för att kunna undersöka dem. (aleris.se)
 • Det har bokats tid åt dig för tagning av vävnadsprov (biopsi). (vaasankeskussairaala.fi)
 • För att kunna fastställa att du har prostatacancer tas ett vävnadsprov, biopsi, som tas via ändtarmen. (svt.se)
 • Diagnosen fastställs med ett vävnadsprov som kallas biopsi. (barncancerfonden.se)
 • Standardundersökningen för att ställa diagnosen fettlever är att ta vävnadsprov, eller biopsi, från levern. (liu.se)
 • Om resultatet tyder på glutenintolerans tas i normalfallet sedan ett vävnadsprov (biopsi) i tunntarmen för att få en slutlig diagnos. (kristianstadsbladet.se)
 • Misstänks jättecellsarterit tas i regel en biopsi, det vill säga en liten bit vävnadsprov, från tinningartären. (reumatikerforbundet.org)
 • Diagnosen prostatacancer ställs idag genom mikroskopering av vävnadsprov (biopsi) från prostata och rekommendationen är att ta prov från minst 10 olika ställen i prostata för att inte missa något tumörområde. (ihe.se)
 • Att undersöka levern med så kallad elastografi eller fibroscan är smärtfritt, enkelt och innebär färre risker än ett vävnadsprov, lever biopsi . (wikipedia.org)
 • Vävnadsprov från prostata är en viktig del i utredningen av misstänkt tumörsjukdom i prostatakörteln. (urologcentrum.se)
 • Projektet syftar till att utveckla en mjukvara för igenkänning av cancerceller i vävnadsprov från prostata och för bedömning av aggressiviteten utifrån cancercellernas växtmönster. (vinnova.se)
 • Misstaget, som inträffade på laboratoriemedicin Dalarna, berodde på att en biomedicinsk analytiker förväxlade kvinnans vävnadsprov med ett prov från en annan patient som biopserades samma dag. (vardfokus.se)
 • Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin lär dig om de avancerade laboratoriemetoder som används för att analysera biologiska prov, till exempel blod eller vävnadsprov. (oru.se)
 • Diagnos ställs av läkare med hjälp av vävnadsprov (hudbiopsi). (wikipedia.org)
 • För att kunna ställa korrekt diagnos tar läkarna ett cellprov eller vävnadsprov från tumören. (barncancerfonden.se)
 • I de flesta fall behövs biopsier (vävnadsprov) för att fastställa en diagnos. (evidensia.se)
 • Läkaren behöver ta vävnadsprov från prostatan för att kunna säga säkert om du har prostatacancer. (apoteksgruppen.se)
 • Nästa steg är vävnadsprov i prostatan, vilket kan göra lite ont vid provtagningen. (expressen.se)
 • Vävnadsprov av prostatan gör ont, blöder och medför risk för blodförgiftning. (doktorn.com)
 • Man gör en omfattande kroppsundersökning och tar blodprov och vävnadsprov från tumörmisstänkta förändringar. (cancerfonden.se)
 • Ovanligare metoder är undersökning av fostret med kikarinstrument ( fetoskopi ) samt blodprov respektive vävnadsprov från fostret. (ne.se)
 • Som patient behöver du ofta lämna prover, till exempel blodprov eller vävnadsprov. (regiongavleborg.se)
 • I AURA3-studien kunde man se att cirka hälften av de patienter där T790M mutationen hade upptäckts via vävnadsprov också kunde upptäcktas med blodprov. (astrazeneca.se)
 • När det är möjligt så rekommenderas vävnadsprov hos patienter som har ett negativt blodprov gällande T790M. (astrazeneca.se)
 • Ben- och vävnadsprov visade också att Salwa infekterats av multiresistenta bakterier. (lakareutangranser.se)
 • Efter operation, som gjordes fyra månader efter första diagnosen, visade vävnadsprov i stället stark misstanke om angiosarkom. (lakartidningen.se)
 • Vården kan därför inte byta ut ultraljudsledda vävnadsprov mot enbart bilddiagnostik. (sbu.se)
 • Vid upptäckt behövs en utredning som omfattar utvidgade prover, bilddiagnostik och eventuellt vävnadsprov från njurarna. (karolinska.se)
 • Urinblåsorna odlades fram från ett litet vävnadsprov som tagits från patientens egen urinblåsa. (wikipedia.org)
 • Därefter tas ett vävnadsprov från patientens urinblåsa. (wikipedia.org)
 • Utifrån vävnadsprov från tumören mäter vi cancergener och deras aktiviteter i patientens tumör. (vetenskaphalsa.se)
 • Odlar ny hud från patienten - Vid riktigt stora hudförluster på grund av brännskador tar vi ett vävnadsprov från patientens egen hud, stor som ett frimärke och odlar fram ny hud. (unt.se)
 • http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Hudcancer. (wikipedia.org)
 • Vid efterkontroll av vävnadsprov konstaterades att det inte var cancer. (sverigesradio.se)
 • Cancer fastställs med vävnadsprov, men tyvärr ger dagens instrument inte tillräckligt resultat. (aktiespararna.se)
 • Syftet med projektet har varit att utveckla vidare ett system för att märka objektsglas och kassetter för vävnadsprov som används inom cancer diagnostik laboratorier. (vinnova.se)
 • Idag utreds misstankar om prostatacancer med hjälp av ultraljud i kombination med vävnadsprov. (sbu.se)
 • Fettlever undersöks traditionellt med biopsier, där ett vävnadsprov tas ut ur levern med en nål. (liu.se)
 • Varje vävnadsprov ökar risken för urinvägsinfektion och i svårare fall blodförgiftning, med längre vårdtid och behov av antibiotikabehandling som följd. (dinamediciner.se)
 • Levande person från vilken vävnadsprov har tagits. (lagen.nu)
 • En mikroskopisk undersökning av vävnadsprov eller tumörceller är den viktigaste detaljen i utredningen. (cancerfonden.se)
 • Med magnetkameraundersökning är det möjligt att följa även små förändringar i mängden fett i levern över tid, utan att behöva ta vävnadsprov från levern. (liu.se)
 • Bronkoskop, är en böjlig slang med belysning och arbetskanal som förs ner i luftrören, för att undersöka lungorna och ta vävnadsprov vid misstanke om lungcancer. (rjl.se)
 • Diagnosen peniscancer sätts efter att bedövning lagts och ett vävnadsprov tas som skickas för mikroskopisk bedömning. (vetenskaphalsa.se)
 • Vi tog även vävnadsprov, som studerades i mikroskop. (fof.se)
 • Med världsunik teknik skannas varje vävnadsprov av robotiserade mikroskop i laboratoriet i Lund. (astmaoallergiforbundet.se)
 • Sedan 1920-talet har obduktionstekniken standardiserats och metoderna inom patologin har utvecklats till den grad att vävnadsprov från en avliden kan undersökas i detalj. (akademiska.se)
 • Svar meddelas skriftligt till din ordinarie läkare, liksom resultat av eventuellt vävnadsprov. (erstadiakoni.se)
 • I nästa steg undersökte hon vävnadsprov från 21 individer med skivepitelcancer. (dental24.se)
 • Studier har ej genomförts på celler från patienter inom RV001:s initiala indikation, lungcancer, då ex-vivo-studier kräver vävnadsprov från patient. (redeye.se)
 • Vid den kroniska formen brukar man eftersträva ett vävnadsprov. (sahlgrenska.se)
 • Vävnadsprov skickades också för bekräftelse till det centrala laboratoriet i Algete. (svenskamagasinet.nu)
 • Laboratoriet har en biokemisk avdelning med modern utrustning för analyser av vävnadsprov. (gih.se)
 • Efter ett halvår togs ett vävnadsprov vid Blekingesjukhuset. (ltblekinge.se)
 • Man har nu direkt påbörjat ett arbete för att se över att vi har optimala och gemensamma riktlinjer kring när bröstundersökningar ska kompletteras med magnetkameraundersökning och/eller vävnadsprov, säger Helena Hellström, chefläkare vid Landstinget Dalarna. (ltdalarna.se)
 • 1 man på 50 som tar ett vävnadsprov drabbas av en så pass allvarlig infektion att han måste vårdas inneliggande på sjukhus. (doktorn.com)
 • Tillsammans kan fynden hjälpa läkare att fatta kliniska beslut om när, var och hur många vävnadsprov som bör tas för att förstå hur allvarlig sjukdomen är, och anpassa behandlingen på bästa sätt. (helsinki.fi)
 • Endast drygt hälften av kvinnorna med körtelcellsatypi följdes upp närmare med ett vävnadsprov, jämfört med nästan nittio procent av kvinnorna med höggradiga cellförändringar. (ki.se)