• Utanför cellerna upprätthåller kroppen en relativt konstant vätejonkoncentration, som ligger litet på den alkaliska sidan om neutralitetspunkten. (huntingford.com)
  • Kroppen brukar upprätthålla en relativt jämn vätejonkoncentration i den extracellulära vätskan varför pH-värdet här brukar ligga kring 6,5 till 7,5. (angervikskroppsterapi.se)